Oktober 2019: 

Ett tecknat kalenderblad för oktober

Det beslutas om en LO-samordning i kommande avtalsrörelse. Tolv av de 14 förbunden ställer sig bakom. Kommunal och Pappers har valt att ställa sig utanför.

– Vi har accepterat att ställa oss bakom rekommendationen, säger Elektrikerförbundets ordförande Urban Pettersson.

Bild: Kamomeen/Shutterstock

November 2019:

Ett tecknat kalenderblad för november

Industrifacken som förhandlar fram Märket, normeringen för löneökningarna under avtalsrörelsen, är överens om att kräva löneökningar på 3,0 procent på ett år. LO ställer sig bakom märket. 

Inför den kommande avtalsrörelsen har omkring 600 motioner från Elektrikernas medlemmar runt om i landet nått förbundet. Motioner som bland annat handlar om löner, ackord, arbetsmiljö, arbetstid och lärlingsfrågor. I avtalskonferenser sållas och konkretiseras dessa i avtalsyrkanden.

Bild: Kamomeen/Shutterstock

December 2019: 

Ett tecknat kalenderblad för december

Efter en dom i skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är det fritt fram för LO att driva krav på bättre pensioner och försäkringar i den kommande avtalsrörelsen.

Bild: Kamomeen/Shutterstock

Februari 2020: 

Ett tecknat kalenderblad för februari

Industriföretagarna låter meddela att löneökningar på 1,4 procent per år är vad svensk industri tål.

Onsdagen 12 februari växlar fack och arbetsgivare krav på Installationsavtalet. Bland Elektrikerförbundets krav finns löneökningar med tre procent på ett år, som minst 783 kr i månaden. Bland Installatörsföretagens krav finns att industrins märke ska gälla, att kravet på viss utbildning för anställning bör luckras upp, samt förändrade arbetstidsregler. 

Avtalskrav växlas även på Larm- och Säkerhetsavtalet och Kraftverksavtalet.

Bild: Kamomeen/Shutterstock

Mars 2020:

Ett tecknat kalenderblad för mars

En första skiss till nytt kollektivavtal för industrin lämnas till parterna. 

Coronapandemin slår in över landet med full kraft, vilket får fack och arbetsgivare att stoppa förhandlingarna. Avtalen som skulle löpa ut under våren förlängs till hösten 2020

Bild: Kamomeen/Shutterstock

Maj 2020:

Ett tecknat kalenderblad för maj

Förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv om pensioner och försäkringar har gått i lås. Om LO-facken går med på 29-månadersavtal så kommer fackens krav på tidigare inbetalning till tjänstepensionen, månadsinbetalningar och förbättringar vid ersättning för arbetssjukdom att gälla.

Om ett enda förbund inte uppfyller villkoret, så faller uppgörelsen om pension och försäkring för alla.

Bild: Kamomeen/Shutterstock

Augusti 2020:

Ett tecknat kalenderblad för augusti

Svenskt Näringsliv låter meddela att deras bud i den uppskjutna avtalsrörelsen kan bli löneökningar på noll procent. Anledningen uppger organisationen är den oroliga situationen på arbetsmarknaden i corona-pandemins spår.

Bild: Kamomeen/Shutterstock

Oktober 2020: 

Ett tecknat kalenderblad för oktober

Ett första bud till parterna inom industrin om de kommande löneökningarna kommer från de opartiska ordförandena (Opo). Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent. Det skulle innebära löneökningar på 1,86 procent per år. Samtliga fack inom industrin avvisar hemställan. Industriarbetsgivarna å sin sida accepterar.

Den sista oktober sätts Märket. Fack och arbetsgivare inom industrin enas om ett avtalsvärde på 5,4 procent på 29 månader. Avtalet innehåller inga retroaktiva löner från 1 april, något som tidigare var ett krav.

För LO-förbunden innehåller avtalet en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott.

Bild: Kamomeen/Shutterstock

November 2020: 

Ett tecknat kalenderblad för november

– Ett nytt kollektivavtal tecknas för landets största avtal: Det mellan Kommunal och SKR. Löneökningar blir enligt industrins märke – därutöver ett engångsbelopp för alla anställda på avtalets område på 5 500 kronor.

– Pappers tecknar kollektivavtal på samma nivå som industrin, det vill säga 5,4 procent på 29 månader.

Handels varslar om strejk för drygt 5 000 anställda. Orsaken till strejkvarslet är enligt Handels att motparten, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, inte vill höja lönerna för anställda inom handelsbranschen i nivå med andra branscher.  

Hotell- och restaurangfacket varslar om strejk på sex företag och sex orter. Detta då arbetsgivarparten Visita inte vill gå med på löneökningar enligt märket.

– Seko och Energiarbetsgivarna, EFA, tecknar ett nytt avtal enligt märket på 5,4 procent på 29 månader. 

– Fack och arbetsgivare inom handeln enas om nya kollektivavtal. Avtalen håller sig till industrins märke. Lönerna för heltidsanställda kommer att höjas med totalt 1 354 kronor.

– Den 13 november tecknades ett nytt Kraftverksavtal mellan EFA och Elektrikerförbundet. Avtalets värde håller sig inom industrins normerande märke.
”Utifrån de förutsättningar som fanns så har vi tecknat ett väldigt bra kollektivavtal”, säger Petter Johansson, ansvarig för Kraftverksavtalet på Elektrikerförbundet.

– 15 november: Förhandlingarna om ett nytt Installationsavtal har kört fast och avbryts på obestämd tid. Avtalet löper vidare med sju dagas uppsägningstid. 

– Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson säger att han ser problem i avtalsförhandlingarna i hela byggsektorn. Även Målarnas och Byggnads avtal har löpt ut, utan att de kommit överens.

– Hotell- och restaurangfacket och Visita har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Löneökningar i enlighet med märket och 29-månaders avtal.
Byggnads varslar om strejk på byggavtalet. Enligt facket är orsaken Byggföretagens ovilja att ta tag i problemen med dödsolyckor och arbetslivskriminalitet. 

Målarna säger upp avtalet med Måleriföretagen. ”Det mest anmärkningsvärda är att vi inte har fått något slutbud från Måleriföretagen. Vi har bara ett nej på våra yrkanden”, säger förbundets ordförande Mikael Johansson. 

– Den 19 november tecknas ett nytt Installationsavtal mellan Elektrikerna och Installatörsföretagen. Avtalet följer industrins normerande märke på 5,4 procent på 29 månader.

Målarna varslar om strejk. Detta då motparten, Måleriföretagen, enligt facket vägrat förhandla eller lämna bud om ett nytt kollektivavtal för måleriyrket.

– Ett nytt kollektivavtal mellan Byggnads och Byggföretagen tecknas. Därmed dras alla varsel om stridsåtgärder tillbaka. Avtalet följer märket, det vill säga: har en längd på 29 månader varav det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Avtalsvärdet ligger på 5,4 procent. Bland det som facket lyfter i det nya avtalet är att Byggnads regionala skyddsombud nu får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.

– Elektrikerna tecknar nytt avtal tillsammans med motparten Teknikarbetsgivarna: Thyssenavtalet, ett företagsavtal för de som jobbar med hissar och rulltrappor på ThyssenKrupp Elevator Sverige AB. Avtalet går i linje med LO-samordningen med ett totalt avtalsvärde på 5,4 procent över 29 månader.

– Målarna och Måleriföretagen accepterar medlarnas bud. Med drygt 36 minuter kvar till strejken skulle bryta ut kunde varslet dras tillbaka. Avtalet följer industrins normerande märke på 5,4 procent på 29 månader. 

Bild: Kamomeen/Shutterstock