Det säger Mårten Alrenius, VD på SEG, Sveriges Elgrossister, som sköter produktdatabasen E-nummerbanken.

Bakgrunden är att Boverket haft ett regeringsuppdrag att utreda en påskyndning av införande av gränsvärden för klimatpåverkan från byggnader; en maxgräns för en byggnads klimatpåverkan baserat på värdena i deklarationen.

Från EU-håll väntas samtidigt ytterligare skärpningar och Boverket följer den linjen.

I sin rapport föreslås en utökad deklaration där gränsvärdet ska omfatta nästan alla byggdelar, även installationsmaterial. I dag ingår de större som grund, stomme, väggar och tak.

Byggherrens ansvar

Det är byggherrens ansvar att samla in och redovisa klimatpåverkan från byggmaterialet.

En man i en blå skjorta som står framför en tropisk vägg.
Mårten Alrenius.

– Reglerna berör byggherrarna som i sin tur ställer krav på sina leverantörer och underleverantörer. Vi ser att produktdata efterfrågas allt mer, säger Mårten Alrenius.

I dag märks material med en GWP-indikator, Global Warming Potential, som visar en produkts klimatpåverkan.

– Men alla tillverkare har inte kommit så långt än, och då har Boverket färdiga klimatdata för byggprodukter som kan användas, säger Kristina Einarsson, expert miljö och klimat, Boverket.

Låga GWP-värden blir viktiga

Boverkets databas ligger med 25 procent högre värden än genomsnittet för att ”uppmuntra” tillverkarna att ta fram egna specifika data.

Med tanke på kommande gränsvärden lär en klimatvänlig produkt med låga GWP-värden bli viktig, rentav ett försäljningsargument; vilken sorts vägguttag har huset ”råd” med klimatmässigt?

Kvinna tittar i kameran.
Kristina Einarsson.

 – Så därför är det allt fler som efterfrågar byggprodukter som redovisar en GWP-indikator, säger Kristina Einarsson.

För Boverkets rapport väntar nu remissrundor och byråkratiskt mangel. Men ärendet är prioriterat och kan bli verklighet om ett år eller två.

Fotnot: Enligt Boverkets rapport ska klimatdeklarationen ”omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden och dess isolering exklusive solceller och fast utrustning.”