Han har en lång rad lösningar på markinfästning att visa på Elmia Solar men mest uppseendeväckande är markskruven i olika varianter.

– Det handlar alltid om vad du har för mark, men den här kan normalt sett klara 2,5 tons tryck, säger Patrick Svensson och visar en skruv 1,2 m lång.

Vanligt alternativ för laddstolpar

När det gäller solstativ gör vindfånget att de bakre ”benen” måste tåla mest, menar han. Men inte tyngd neråt utan uppåt då vinden tar i stativet.

– Vi har maskiner så att vi kan mäta dragtrycket som kan vara uppåt 1 500-2 000 kilo på den här. Sen kan du öka diameter och längd ytterligare på skruven om det är lösare mark.

Just markskruv har också blivit ett allt vanligare alternativ för laddstolpar i stället för traditionella betongfundament, menar han.