Jag jobbar som elektriker på ett av de stora bolagen i branschen, och har fått en fråga från en kompis som driver ett litet installationsföretag på min ort om jag vill hoppa in och jobba några kvällar och helger hos honom. Nu undrar jag vad det är som gäller. Finns det några regler jag måste förhålla mig till? Och måste jag informera min arbetsgivare om ett eventuellt extrajobb?

Vad arbetstagaren gör på sin fritid har arbetsgivaren i princip inget med att göra. Du är alltså fri att ta det andra jobbet. Men det kan finnas undantag, jobb som du av olika skäl inte kan ta.

Rätten att ha fler anställningar hos olika arbetsgivare har kommit till uttryck i 6 i § anställningsskyddslagen. Regeln förbjuder arbetsgivare att hindra en anställd att ta arbete hos en annan arbetsgivare, en bisyssla.

Men anställningsskyddslagens regel har undantag. Bisysslan kan trots allt vara förbjudan om den är;

  • arbetshindrande,
  • konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada eller
  • på något annat sätt skadar arbetsgivarens verksamhetkan bisysslan trots allt vara förbjuden.

Påverkar huvudanställningen negativt

Exempel på ”arbetshindrande bisyssla” kan vara att den hindrar den anställde att utföra sin anställning på förväntat sätt. Det kan bero på att bisysslan är omfattande eller när den sker på arbetstider som negativt påverkar huvudanställningen.

I sådana fall kan din arbetsgivare förbjuda dig ha bisysslan. En bisyssla kan också stoppas om den är av sådan karaktär att den kan anses skada arbetsgivarens anseende eller förtroendet för bolaget.

Regler om bisyssla i kollektivavtal

Det kan finnas regler om bisysslor i kollektivavtal. Dessa regler tar över och gäller i stället för anställningsskyddslagen.

Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för din anställning och att du följer dessa. Den som bryter mot reglerna kan drabbas av skadeståndsansvar.

Om din arbetsgivare ”tillåter” din bisyssla ska du alltid begära att få detta besked skriftligen.