Niklas Enström är arbetsmiljöansvarig för Elektrikerförbundet och den som har suttit i förhandlingar med Caverions ledning om övergången till Assemblin.

– Nu har det väl börjat ordna till sig, men det har varit väldigt struligt, säger han och förtydligar:

– Det har varit svårt att få klara listor på vilka av Caverions filialer som ska föras in i Assemblin och det har saknats risk- och konsekvensanalyser gällande övergångar och nedläggningar. Därutöver har turordningslistorna haft stora brister. Vi menar att våra medlemmar måste vara trygga med att de får med sig sin rätta anställningstid in i Assemblin. Även de anställda på Assemblin behöver få veta var i landet de får nya kollegor.

Vad får ni för frågor från medlemmarna?
– De vill veta vad det är som händer. När ingen kan svara blir det en form av visklek. Min uppmaning till företaget är att ta med skyddsombuden in i arbetet med övergångarna, för det är oro i leden.

Fått brev med svarsruta

De Caverion-anställda på de filialer som nu ska bli en del av Assemblin har fått ett brev med en svarsruta att kryssa i om de inte accepterar en övergång till Assemblin.

Samtidigt skriver den anställde under på att hen är medveten om att konsekvensen av detta kan innebära uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det har varit ganska kort om tid för de anställda att bestämma sig. Alla Caverion-anställda som berörs skulle ha gett sitt svar senast 15 juni. Men Niklas Enström säger att det går att ändra sig.

– Du har fram till du skriver på det nya anställningsavtalet på dig att tacka nej, och även om du tackat nej tidigare så går det att ångra sig. Då säger du till närmaste chef att du ångrat dig.

Ska gå till Assemblin redan 1 september

Vissa Caverion-filialer är planerade att gå över till Assemblin redan 1 september, andra den 1 oktober och ytterligare någon den 1 december.

De Caverion-filialer som blir kvar kommer att gå under Caverion-flagg. Någon tvärsom-överföring kommer enligt facket inte att ske. Ingen Assemblin-filial kommer att gå in i Caverion.

Det kommer fortfarande att finnas kvar elektriker på Caverion, då handlar det om elektriker på servicesidan.

Totalt ska dryga 600 personer flyttas från Caverion till Assemblin, av dessa är majoriteten, omkring 400 stycken, elektriker.

Läggs ned på Gotland

På Gotland blir det dock ingen övergång av Caverion-filialen till Assemblin. Den läggs i stället ned. En del av de anställda har fått ”erbjudande” om att istället gå in i anställning hos ett lokalt företag.

Men det blir ingen verksamhetsövergång, vilket innebär att de anställda inte får med sig sin anställningstid från Caverion in i den nya anställningen.

Claes Thim, ombudsman för Elektrikerna i region Mitt, har skött förhandlingarna.

– Våra medlemmar på Caverion blev beordrade av sitt företag att delta på ett möte med det lokala företaget. Där fick de ett ”erbjudande” vilket innebar att de hade 24 timmar på sig att tacka ja till en anställning i det nya företaget, annars skulle de bli uppsagda, berättar han.

Alla anställda elektriker på Caverion på Gotland sade först nej till ”erbjudandet”, alla var medlemmar i Elektrikerförbundet.

– Det gjorde att jag hade organisationens styrka i förhandlingarna med företaget, säger Claes Thim.

Facket: Handlar om verksamhetsövergång

Det slutade med att de som till slut sades upp fick arbetsbefriad uppsägningstid, men att få övergången från Caverion till de lokala företaget till en verksamhetsövergång lyckades inte.

– Caverion hyr in det här företaget på Gotland, de utför alltså arbete åt Caverion, och kommer även ta över Caverions lokal. Ändå menar Caverion att det inte handlar om en verksamhetsövergång, säger Claes Thim och tillägger:

– Enligt mig handlar det om en verksamhetsövergång, men vi kan inte bevisa det. Så nu förlorar våra medlemmar sin anställningstid, och många har jobbat jättelänge på Caverion.

Claes Thim säger samtidigt att det finns mycket eljobb på Gotland.

– Alla företag jag besöker på ön frågar mig om jag vet några elektriker som söker jobb, så där finns det mycket jobb just nu, vilket gör Caverions agerande ännu konstigare.

Även i Kristinehamn läggs filialen ned. Där pågår förhandlingar med Assemblin om lösningar för elektrikerna på filialen.


Tidningen har bett Caverion kommentera de svårigheter Elektrikerförbundets ombudsmän upplever i och med sammanslagningen. Johan Liljeberg är förhandlingschef på Caverion och den som svarar på Elektrikerns frågor. Han svarar via mejl:

”Den här förändringen berör många medarbetare, och vi har arbetat intensivt med den under våren och gör så fortfarande. Det är viktigt för oss att den här förändringen hanteras korrekt, inte minst i förhållande till fackliga parter. Arbetet har varit komplext, men vår uppfattning är att det har genomförts i enlighet med gällande regelverk och praxis. Risk- och konsekvensanalyser är en viktig del i detta arbete vilket har genomförts tillsammans med fackliga företrädare. 

Vi uppfattar också att vi har haft en bra dialog med våra fackliga företrädare och medarbetare under arbetets gång, och att de fåtal oklarheter och andra synpunkter som vi har fått från fackliga parter har adresserats omgående och hanterats i samråd med berörda.”

Angående filialen i Visby svarar Johan Liljeberg:

”Caverion har inte fört någon diskussion med något företag om att överlåta verksamheten i Visby. Vi beslutade att lägga ner enheten inom ramarna för den pågående omorganisationen och i och med det har samtlig personal tyvärr blivit uppsagda. Vi har förstått att några av de elektriker som sagts upp blivit erbjudna anställning hos ett annat företag vilket är positivt.”