I uppgörelsen finns punkter om tidigare pensionsinbetalningar, månadsvisa inbetalningar, förbättringar i trygghetsförsäkringen och borttagandet av åldersgräns för ersättning vid asbestskada.

Michael Bentin är försäkringsansvarig på Elektrikerförbundet. Han förklarar att innehållet i uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv är viktigt för Elektrikerförbundets medlemmar. 

Anes Smailagic

”Jag loggade in och såg att det saknades inbetalningar”

Nyheter

– Att åldern för inbetalning till tjänstepensionen nu kommer att sänkas från 25 års ålder till 22 är en viktig seger för oss. Tidigare har man haft samma villkor som tjänstemännen, men skillnaden mellan oss och tjänstemännen är att de går ut i arbetslivet mycket senare, efter sina studier, samtidigt som våra medlemmar ofta går ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet, vid 19 års ålder. Något som har inneburit att vi tappat en massa pension, så det har varit en stor fråga för oss. 

Även punkten i uppgörelsen om att pensionsavgifterna nu ska beräknas och betalas in månadsvis istället för en gång om året, är något som Michael Bentin lyfter.

Förut så skulle du bryta arm med arbetsgivaren hela tiden. ’Har du vållat den här arbetssjukdomen eller inte?’

Michael Bentin, försäkringsansvarig på Elektrikerförbundet

– Tidigare har den enskilde själv fått gå in på Fora för att kontrollera att arbetsgivaren har betalat in det den ska, och det har man först kunnat göra året efter. Nu blir det så mycket enklare att se att allt stämmer på lönespecifikationen. 

Michael Bentin

Pensioner: 450 miljoner löne­kronor har regi­strerats fel

Nyheter

När det handlar om förändringen i trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA, så innebär den att den anställde inte längre kommer att behöva bevisa att en enskild arbetsgivare har vållat hens arbetssjukdom för att få ersättning.

Dock måste arbetssjukdomen fortfarande vara godkänd av Försäkringskassan. 

– Förut så skulle du bryta arm med arbetsgivaren hela tiden. ”Har du vållat den här arbetssjukdomen eller inte?” Och det är aldrig någon arbetsgivare som vill stå med Svarte Petter-kortet att det är just den som är ansvarig. Nu blir det så att kan man bevisa att det handlar om en arbetssjukdom, då ska pengarna delas ut till arbetstagaren. Och det förenklar för oss. Vi behöver inte tvista om vem som är ansvarig. 

En tecknad person i ett rymdskepp med flera klockor på. I molned som bildas efter farkosten vilar en ikon för Avtal 2020, och över scenen regnar kalenderblad.

Avtalsrörelsen 2020 – detta har hänt

Avtal 2020

En annan punkt i uppgörelsen handlar om att det inte längre kommer att finnas någon åldersgräns för att få ersättning för skada som uppstår på grund av asbestexponering i jobbet. 

– Det här är särskilt viktigt för alla som arbetar i byggbranschen, som har arbetat med renoveringar i gamla hyreshus. Det kan till exempel handla om eternitplattor bakom gamla el-centraler. Asbest-skador kan visa sig väldigt långt efteråt, säger Michael Bentin.

Punkter ur uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO om pension och försäkring: 

  • Första året börjar arbetsgivarna betala in avgifter till avtalspensionen för arbetare som fyllt 24 år (i dag är startåldern 25 år). Andra året sänks startåldern till 23 år, tredje året till 22 år. (LO:s intention är att startåldern sedan ska fortsätta att trappas ner ytterligare, men hur det blir är en öppen fråga.)
  • Inbetalningarna upphör när den anställde är 65 år. Svenskt Näringsliv har avvisat LO:s krav att inbetalningarna ska fortsätta högre upp i åldrarna.
  • Från och med år 2023 ska pensionsavgifterna beräknas och betalas in månadsvis, inte en gång om året. Det ger den anställde mer kontroll över att avgifter betalas in.
  • För att få ersättning vid arbetssjukdom ska den anställde inte längre behöva visa att arbetsgivaren har vållat sjukdomen. Det här gäller ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Arbetssjukdomen måste fortfarande vara godkänd av Försäkringskassan.
  • De som har utsatts för asbest i jobbet och blir sjuka långt i efterhand ska kunna få ersättning utan åldersgräns (i dag är åldersgränsen 75 år).
  • Arbetsgivarna kan komma att få en återbetalning av premier som har betalats in till den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Villkoret är att det finns mer pengar i försäkringsbolaget AFA än vad som behövs för att täcka försäkringen, något som ska avgöras vid en avstämning i höst.

Källa: Arbetet