Hotell- och restaurangfacket varslar om strejk på sex företag och sex orter. Strejken innebär total arbetsnedläggelse för alla kollektivt anställda på berörda företag.

Samtidigt lägger HRF en blockad mot alla nyanställningar, inhyrning av personal samt mer- och övertid på hela avtalsområdet. Blockaden gäller samtliga arbetsplatser i landet som omfattas av Gröna riksavtalet.

Strejken bryter ut den 17 november och därefter ytterligare en omgång den 19 november och gäller tillsvidare, om inte parterna nått en överenskommelse innan dess.

Blockaden gäller från den 17 november. Varslet omfattar samtliga arbetstagare inom förbundets kollektivavtalsområde.