Mikael Pettersson säger att han utifrån den rådande situationen, och hur det har sett ut hos övriga LO-förbund, är nöjd med det nya avtalet. 

– Vi har fått med oss flera regler i avtalet som blir en förbättring över tid för medlemmarna. Arbetstidsfrågan vi ställt krav på löste sig med ytterligare påfyllnad av arbetstidskontot och höjning av ob-ersättning. När det gäller resor till arbetsplatserna har vi en bit kvar men vi fick en viss justering uppåt på resetillägget.

Parternas loggor monterade över en bild på ett skrivblock och en penna

Covid-19

Bättre pensions­villkor – om avtalen blir långa

Avtal 2020

– Bedömningen delegationen gjorde var att vi inte skulle hamna i bättre läge även om vi gått ut i strejk, utifrån att lönemärket samt pensionsöverenskommelsen redan var given lösning.

Pensionsuppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO, som bland annat innehåller förbättringar av pensionsvillkoren men även förbättringar av försäkringar som TFA och skydd för den som blivit sjuk av asbest, kräver att alla avtal håller sig inom märket, det vill säga 5,4 procent på minst 29 månader.

Löneförhandlingar kan ta flera månader vanligtvis, och då hade många kanske fått vänta till februari-mars på sin nya lön.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Istället har facken fått strida för att förbättra avtalsfrågor och hur löneökningarna ska fördelas.

Mikael Pettersson säger att Elektrikerna har velat få till en generell löneökning snabbt, då retroaktiviteten inte längre var aktuell i samordningen. Lösningen blev istället framtunga avtal med mer i början av avtalsperioden, samt en låglönesatsning.

Den första lönehöjningen blir 2,7% redan på decemberlönen

Motparten ville ha en 50/50-lösning, det vill säga att arbetsgivaren får bestämma över 50 procent av löneutläggningen och 50 procent att fördela i potter.

Nu blev resultatet att den första löneförhöjningen blir generell, 2,7 procent, redan på decemberlönen, samt en pottförhandling 1 maj 2022 på 2,2 procent.

– Då normeringen inte innehöll någon retroaktiv löneökning för den sjumånadersperiod som medlemmarna har fått vänta på löneökningar, så känns det bra att vi fick till en generell löneökning för alla från 1 december. Det betyder att man får sin nya, högre lön till jul-lönen, säger Mikael Pettersson och fortsätter:

– Löneförhandlingar kan ta flera månader vanligtvis, och då hade många kanske fått vänta till februari-mars på sin nya lön. Så det var ett genombrott.

Och det var när de släppte detta krav som vi bestämde oss för att skriva på.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Installatörsföretagen uppger att de är besvikna över att man inte fick igenom en sänkning av utbildningskraven i avtalet. Vad har du för kommentar till det?

– Vi har utbildningskrav på Installationsavtalet, och det är gymnasieutbildning som lägst inom avsett teknikområde. Vi tycker att det är rimligt att man har någon slags nivå på dem som ska anställas, och då har vi tyckt att gymnasienivå är den nivå man ska hålla.

– Vi hade jättemycket diskussioner om detta. Och det var när de släppte detta krav som vi bestämde oss för att skriva på. Vi var långt gångna i grunderna men långt ifrån varandra i detaljerna. Det är mycket digitaliserad teknik som kommer ut på marknaden som skulle vara utvecklande för företagen, men vi tror inte att det ska utföras av outbildade och med lägre lön.

Vad fick de igenom?

– En sak i arbetstids-kapitlet. Där det går att träffa överenskommelse med arbetstagarna om att förskjuta arbetstiden vid jobb som är längre än tre dagar, det var tidigare fem dagar. Det är den förflyttningen vi har gått med på och något att utvärdera nästa år med motparten. Jag skulle säga att om det var ett speedway-resultat så vann vi med 5-1.

Vad tror du medlemmarna tycker om utfallet?

– Jag tror att när man får smälta det här, utifrån den rådande situationen, så kommer man att se att det här är en väldigt bra uppgörelse. Vi har skyddat avtalet helt och hållet och fått ut löneökningar tidigt i avtalsperioden. Därtill kan läggas flera bra arbetsgrupper som kommer flytta fram positionerna för nya skyddsombud och en bättre arbetsmiljö samt en jämställd bransch.

Avtalet i korthet:

 • Avtalsperiod på 29 månader. Avtalet gäller från 16 november till och med den 30 april 2023. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.
 • Avtalsvärdet är på 5,4%
 • Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 december 2020 på 2,7 %, det sker genom en generell löneutläggning redan på decemberlönen, samt 1 maj 2022 på 2,2 %.
 • Avräkning för införande av pension- och försäkringsöverenskommelsen 0,5 %
 • En partsgemensam arbetsgrupp som ska kolla på ackordslönesystemet för att få en bra löneutveckling för Elektrikernas medlemmar.
 • Ytterligare 1 timme arbetstidsförkortning. Nu har Installationsavtalet totalt 30 timmar ATF.
 • En partsgemensam arbetsgrupp som ska kolla på hur parterna kan fortsätta jobba för en jämställd elbransch. Ett prioriterat område är att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.
 • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier och kränkningar i arbetet utförda av tredje man på arbetsplatserna.
 • En ny pensions- och försäkringsöverenskommelse som innebär att arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension tidigare (från dagens 25 år ned till 22 år), särskilt viktigt för Elektrikernas medlemmar, då de ofta börjar jobba direkt efter gymnasiet. I överenskommelsen finns också lösningar som säkerställer att hela värdet av avtalsförsäkringarna går ut, till exempel genom att avsättningar till tjänstepensionen görs varje månad istället för varje år. När månadsavsättningar genomförs ska det också framgå på medlemmarnas lönespecifikation enligt det nya Installationsavtalet, syftet är att stoppa fusket med pensionsavsättningarna.
 • Förstärkning av skyddsombudens roll. Parterna ska ta fram gemensamma utbildningsmaterial för utbildning av skyddsombud. Elektrikerna och Installatörsföretagen ska även tillsammans genomarbeta och modernisera arbetsmiljöavtalets bilagor inklusive bilagan om personalutrymmen.
 • En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts som ska titta på lösningar för ny teknik och metoder för bättre arbetsmiljö med fokus på kvartsdamm.
 • Avtalet innehåller även en låglönesatsning, vilket innebär att ingen får en procentuell lönehöjning lägre än för en lön på 26 100 kronor den 1 december 2020. Löneutrymmet för pottförhandlingar 1 maj 2022 fungerar på samma sätt som tidigare år, beloppet för låglönesatsningen är då 26 805 kronor. Så oavsett om du tjänar exempelvis 24 500 kronor i månaden får du ändå din procentuella lönehöjning på 26 100 kr nu i december. (Detta gäller ej lärlingar.) Lägstalöner och minimilöner höjs vid samma tillfällen med 2,7%, respektive 2,2%.
 • Övriga ersättningar höjs med belopp motsvarande procentuella höjningar av utgående månadslön. En extra satsning på Ob-ersättning görs. Resetillägg II räknas upp till 1,7 kr/km från 1 december 2020 och gäller hela avtalsperioden.