Ett vattenpass som mäter sedlar, med en ikon med texten Avtal 2020 monterat över

Installa­tions­avtalet: För­hand­ling­arna har strandat

Avtal 2020

Ett nytt Kraftverksavtal är tecknat, det gäller från och med söndag, 15 november 2020, till och med 30 april 2023. Avtalets värde håller sig inom industrins normerande märke.

Det som Petter Johansson främst vill lyfta är att avtalet enligt honom har en stark arbetsmiljöprägel, en extra pensionsavsättning, samt att den första löneökningen kommer redan på decemberlönen.

– Utifrån de förutsättningar som fanns så har vi tecknat ett väldigt bra kollektivavtal, säger Petter Johansson.

Kraftverksavtalet i korthet:

  • Avtalsperiod på 29 månader. Avtalet gäller från 15 november till och med den 30 april 2023. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.
  • Avtalets totala värde uppgår till 5,4 procent
  • Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 december 2020 på 2,93 procent och 30 april 2022 på 2,1 procent.
  • Extra pensionsavsättning om 0,2 procent av löneutrymmet. Totalt uppgår den extra pensionsavsättningen på Kraftverksavtalet till 1,7 procent av lönen. Detta utöver den överenskommelse som finns mellan Svenskt näringsliv och LO på 4,5 procent.
  • Medlemmarna kommer att få sin första generella löneökning på decemberlönen.
  • Avtalet innehåller även en låglönesatsning i enlighet med industrins märke.
  • Arbetsmiljöförbättringar:
    Skärpta arbetsmiljöregler som tar sikte på att förebygga riskerna bland annat vid beredskap. Facket kommer att få information om större entreprenader i branschen, vilket gör att facket kommer att kunna kontrollera arbetsmiljön bättre. Därutöver tillsätts en partsgemensam arbetsgrupp med fokus på arbetsmiljö.