Den 27 november lägger 1400 anställda ner verktygen om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal. Strejkvarslet har inget med lönenivåer eller avtalets längd att göra.

Byggnads har under förhandlingarna lagt förslag för att få ner olyckstalen och få bukt med kriminaliteten. Arbetsgivarna har enligt Byggnads bara fokuserat på mer makt över lönesystemet, arbetstid och att minska arbetarnas inflytande. 

Porträttbild på Mikael Pettersson

Installations­avtalet: ”Det är ett kärvt läge”

Avtal 2020

– Under året har fack och arbetsgivarna stått sida vid sida på seminarier och pratat om hur vi ska städa upp branschen. Men när vi sedan sitter i förhandlingar går de inte från ord till handling. Det här är en ödesfråga för byggbranschen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. 

Inom hela byggsektorn är det problem med avtalsförhandlingarna. Såväl Målarnas som Elektrikernas avtal har löpt ut utan att de kommit överens. 

Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson säger att han tror att det finns en samordning mellan arbetsgivarorganisationerna i byggsektorn även om den inte är uttalad. 

I skrivande stund har vare sig Målarna eller Elektrikerna sagt upp sina avtal. Avtalen löper därför vidare med sju dagas uppsägningstid. 

Byggnads varsel omfattar 87 arbetsplatser i hela landet. Totalt rör det 1 400  arbetare på byggavtalet som tas ut i strejk den 27 november. 

Byggnads förslag för ordning och reda: 

  • Att ge regionala skyddsombud tillträde till fler arbetsplatser för att skapa en säkrare arbetsmiljö. 
  • Företagen ska kunna bevisa att underentreprenörer följer kollektivavtal. 
  • Tydligare regler kring traktamenten för arbetare från andra länder. 
  • För att förhindra fusk ska lönespecifikationen tydligt visa lön, ledighet, ersättningar och intjänad pension. 
  • Bodar och omklädningsrum ska vara anpassade för alla oavsett kön. 
  • Gravida arbetstagare ska kunna vara hemma med ersättning om arbetsuppgifterna riskerar skada fostret.