Avtalet är på 29 månader och ger 1193 kronor under perioden. Första ökningen är 683 kronor i månaden från och med 1 november 2020.

Parterna är också överens om att införa avsättningar till avtalspension för 24, 23 och 22-åringar under avtalsperioden. Minimilöner höjs med avtalets värde.

Avtalet innehåller också en överenskommelse om ett stopp för arbetsgivare som missbrukar anställningsformen Enstaka dagar. Anställningsformen finns för att arbetsgivare och företag ska kunna hantera korta arbetstoppar och ska inte användas längre perioder.

Avtalet i korthet:
  • Löneökningar i enlighet med märket
  • Låglönesatsning
  • Arbetsgrupp för nytt lönesystem
  • Satsning på ungas pensioner
  • Bättre förutsägbarhet i schemaläggning
  • Krafttag mot sexuella trakasserier från tredje man
  • Stopp för arbetsgivare som missbrukar anställningsformen Enstaka dagar
  • Avtalsperioden är 29 månader, med start 1 november 2020.