Avtalen håller sig till industrins märke, det vill säga att lönehöjningen totalt ska vara runt 5,4 procent. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 fram till den 31 mars 2023 – men det sista året kan sägas upp. 

Lönerna för heltidsanställda kommer att höjas med totalt 1354 kronor fram till 31 mars 2022. 

Avtalet ger en högre höjning i procent på lägstalönerna jämfört med övriga löner. Och även övriga löner höjs mest för dem som tjänar minst, det vill säga under 26 100 kronor för heltid. 

Uppgörelsen innebär även att parterna gemensamt ska undersöka hur allmän visstid används och vilken effekt det får på arbetsplatserna.

– Vi har lyckats att äntligen få upp frågan om allmän visstid ordentligt på bordet i och med att vi bildat en gemensam arbetsgrupp kring frågan, som har en hög ambitionsnivå, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer i ett pressmeddelande. 

Av avtalen framgår även att parterna ska inrätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö, samt hålla en partsgemensam arbetsmiljökonferens.