Elektrikerna meddelar på sin Facebook-sida att de står bakom HRF i sitt varsel om strejk och blockad i kampen för ett nytt kollektivavtal.

”HRF ska självklart få samma löneökningar som anställda inom andra branscher och har Elektrikernas fulla stöd och uppbackning”, skriver förbundet.