Urban Pettersson förklarar att LO-styrelsen har fattat beslut om en rekommendation och sedan är det upp till vart och ett av förbunden att ansluta sig till den. En rekommendation som Elektrikerförbundet alltså ställt sig positiva till.

Samordningen innefattar bland annat en satsning där alla anställda som tjänar under 26 100 kronor i månaden innebär extra pengar till lönepotten. Enligt Urban Pettersson är det inte många inom Elektrikerförbundets avtalsområden som berörs av just denna satsning.

– Det finns några som ligger på gränsen, men det är väldigt få. Det handlar främst om anställda inom Fastighets och Handels, men även inom Kommunal, om de hade anslutit sig.

Vad har du för kommentar angående att Kommunal och Pappers inte står bakom samordningen?

– Ingen annan än att det är tråkigt, för vi blir inte så starka som vi skulle ha kunnat bli. Men sedan får man ha respekt för förbundens interna diskussioner. Men det man på något sätt ändå skulle kunna önska är att när vi arbetar för en LO-samordning så måste man ha blicken högre upp än bara det egna förbundet. Jag tror i och för sig att man har haft det, men det framgår inte så mycket i debatten.

Hur menar du?

– När man kommenterade att man hoppade av, så gjorde man det bara utifrån det egna förbundet. Det blir lite konstigt, eftersom LO-samordningen är mycket större än så. Men jag fattar att det är svårt för dem. Nu låter det som att ”våra medlemmar är extra viktiga”, och inte andra som egentligen sitter i samma sits. Jag tror inte en sekund på att det är avsikten men det blir lätt att man får den bilden.

Vad i samordningen känner du dig särskilt nöjd med?

– För vår del är den punkt som handlar om att vi ska förhandla gemensamt om avtalsförsäkringarna superviktig. Bland annat vill vi ha månadsvis beräkning och inbetalning av pensionerna. Samt pension från första arbetade timmen.

Några av LO-samordningens krav inför 2020

  • Löneökningar med x procent med ett lägsta utrymme om y kronor per månad och heltidsanställd per individ inom avtalsområden. Brytpunkt 26 100 kronor. Siffersättningen i procent sätts 4 november.
  • Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningar enligt punkten 1.
  • Samtliga ersättningar i avtalen ska räknas upp på samma sätt, inklusive lägsta semesterlön.
  • Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.
  • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.

(Källa: tidningen Arbetet)