Avtalet följer märket, det vill säga: har en längd på 29 månader varav det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Avtalsvärdet ligger på 5,4 procent.

Överenskommelsen innebär att alla konfliktåtgärder dras tillbaka.

Bland det som Byggnads lyfter upp från avtalet finns utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning.

– I den här avtalsrörelsen har vi visat för hela Sverige att byggbranschen behöver mer ordning och reda, säkrare arbetsmiljö och ökad jämställdhet. Vi har fått driva arbetsgivarna framför oss i de här frågorna och jag är stolt över att vi nu kan leverera på samtliga punkter. Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra, arbetet för en sundare byggbransch slutar aldrig, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads i ett uttalande.

Avtalet i korthet

  • Ökade befogenheter för regionala skyddsombud: Byggnads regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
  • Huvudentreprenörsansvaret: Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt ett utökat ansvar för huvudentreprenören.
  • Bättre pension: Uppgörelse enligt märket som ger pensionsavsättning från 22 års ålder. Dessutom ökas den extra pensionsavsättningen för samtliga.
  • Lön: Löneökningar enligt märket på 5,4 procent fram till 30 april 2023 och en definition av lön och traktamenten som ytterligare förhindrar lönedumping från utländska företag.
  • Jämställdhet: Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan samt arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten och arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Övrigt: Avtalet innehåller även en överenskommelse att gränsen för när ackord förhandlas av arbetslaget lokalt på arbetsplatsen utökas från 900 till 2 500 timmar. Byggnads har dock ett tolkningsföreträde och en möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det bedöms nödvändigt. För hängavtalsbundna företag gäller fortfarande 900 timmar.