Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
 • Lägstalönen höjs med 3%.
 • Högre pension: bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
 • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
 • Höjning av penningfaktorn vid ackord.
 • Stärkt arbetsmiljö: stärk skyddsombudens roll på arbetsplatserna och dammlarm till alla medlemmar.
 • Bättre beredskapsregler.
 • Kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter, minst 16 timmar/år.
 • Moderniserade permissionsregler: även mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.
 • Satsning på jämställda löner mellan kvinnor och män.
 • Förtydligande av resereglerna.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.

Installatörsföretagens yrkande i korthet:

 • Exportindustrin ska sätta märket för löneökningarna. (Industriarbetsgivarna lade i förra veckan ett bud på 1,4 procent i löneökningar.)
 • Kravet på viss utbildning för anställning bör luckras upp.
 • Förändrade arbetstidsregler, bland annat på så sätt att i stället för en regel om 8 timmar per dag, måndag – fredag, och 40 timmar per vecka, ska arbetstidsmåttet vara i genomsnitt 40 timmar per vecka, (måndag – fredag) med en i avtalet angiven lämplig max- och miniarbetstid, under en beräkningsperiod om 6 månader.
 • Arbetstidsförläggningen per dag ändras till kl. 06.00-19. 00 samt att avtalet tillförs en regel om att arbetsgivaren har rätt att förskjuta arbetstiden med upp till 30 minuter i vardera riktningen på grund av lokala ordningsföreskrifter eller liknande.
 • Dessutom vill Installatörsföretagen att det i avtalet införs en bestämmelse om att avsteg kan göras genom överenskommelse med medarbetaren eller på företagsnivå.
 • Ansökan om föräldraledighet under perioden 1 juni till 31 augusti ska inges till arbetsgivaren senast i samband med semesteransökan.

Det nya Installationsavtalet för elektriker ska vara på plats den 1 maj 2020.

Elektrikerförbundet förhandlar fram avtalet med Installatörsföretagen.   

Elektrikerförbundet och Installationsföretagen växlar avtalskrav.
Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen växlar avtalskrav.