Den 5-6 november ägde Elektrikerförbundets avtalskonferens för det nya Installationsavtalet rum på Rönneberga kursgård utanför Stockholm.

Samlade var ombud från hela landet. Längst ned i artikeln hittar du gallerier med bilder från konferenserna.

Under konferensen talade ombuden sig varma för just sina hjärtefrågor som att minska arbetstiden, att Elektrikerförbundet skulle driva på för högre löneökningar än LO-samordningen, att restiden skulle ge samma ersättning som lön och att skyddsombuden bör ha ett extra tillägg på lönen.  

Därefter fick ombuden rösta på vilka områden som de anser är viktigast för förbundet att driva i avtalsförhandlingarna.

Efter långa diskussioner och genomförd röstning så stod det klart att ombuden rankat pensionsfrågan och arbetstiden högst. Ombuden önskar högre avsättning till avtalspensionen och minskad veckoarbetstid. 

Förbundsordförande Urban Pettersson avslutade konferensen med orden:

– Nu är det barrikaderna som gäller, och nu kör vi som satan. 

Vilken är viktigaste frågan i avtalsrörelsen?

Peter Jönsson
Peter Jönsson ombudsman i Malmö

– Förkortad arbetstid och ökad avtalspension.

Bild: Anna Norling

Patrik Bergman
Patrik Bergman ungdomsansvarig VK16

– Pensionsfrågan. Så att man kan leva även när man går i pension. Jag tycker LO är på rätt spår som bland annat driver frågan om intjänad pension från första timmen. 

Bild: Anna Norling

Karro Dahl
Karolina Dahl VK1

– Självklart arbetsmiljön. En nollvision för dödsolyckor. 

Bild: Anna Norling

Mats Gullstrand
Mats Gullstrand ledande montör vid APQ El

– Högre avsättning till avtalspensionen eftersom den allmänna pensionen bara blir sämre och sämre. 

Bild: Anna Norling

Roger Ivarsson
Roger Ivarsson Assemblin Falkenberg

– Att sänka veckoarbetstiden. Vi lever i en tid där vi förväntas jobba till 67 och vi vet inte hur det ser ut om tio år, om pensionsåldern kommer att höjas ytterligare. Om vi förkortar veckoarbetstiden så kanske vi orkar gå i pension vid 67. 

Bild: Anna Norling

Delegation Installationsavtalet 2019-2020:

  • Linus Nilsson
  • Anders Schedin
  • Fredric Lundahl
  • Mats Andreasson
  • Cia Holm
  • Mikael Jander
  • Peter Jönsson
  • Urban Pettersson
  • Tomas Jansson
  • Mikael Pettersson

Avtalskonferens kraftverksavtalet

Avtalskonferens installationsavtalet