Efter en välbehövd ledighet har vardagen återigen tagit vid. Jag hoppas fler än jag känner att jul- och nyårshelgerna inte bara inneburit stress, utan även återhämtning och energi inför avtalsrörelsen.

Själv har jag varit på Kap Verde och fått en hel del värdefull sol och energi för att dra igång ett nytt verksamhetsår med en nu komplett ledning. 

Målen är många, och för att vi ska kunna klara av att nå dem så måste vi prioritera.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

På förbundets extrainsatta Centrala Representantskap den 16 januari valdes Louise Olsson till ny förste vice ordförande och Mikael Pettersson till ny förhandlingschef.

Ett stort grattis till era nya uppdrag!

Vi kommer under den närmaste tiden sätta oss ner och göra en ansvarsfördelning sinsemellan samt diskutera vilka mål vi har för vårt gemensamma arbete som ledning.

Det känns skönt att vi nu är kompletta och kan lägga fokus på vad vi har framför oss.

I december träffades förbundsstyrelsen, verksamhetsledarna och personal från förbundskontoret och regioncheferna på Runö för ett strategimöte.

Tillsammans tillbringade vi två dagar med att diskutera de av förbundsmötet uppsatta målen och hur vi kan arbeta gemensamt mot dem som ett förbund. Målen är många, och för att vi ska kunna klara av att nå dem så måste vi prioritera. 

Vi var rörande överens.

Klassperspektivet har alltid suttit tydligt i mig, och klasskillnaderna syns som tydligast i arbetslivet.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Tillsammans pekade vi ut punkter av särskild vikt som vi behöver fokusera på, med utgångspunkten att Svenska Elektrikerförbundet ska bli ett starkare förbund med fler medlemmar. Det första målet vi pekade ut är att vi som förbund, med avtalsrörelsen i ryggen, ska växa under våren 2020. 

Nu inleder vi på riktigt vårens stora utmaning. 

Jag vet att ryggsäcken som vi alla bär runt på är tung. Arbetsuppgifterna är många, och måstena känns ofta överväldigande. Men om förbundet ska växa så måste vi hålla i, och bli ännu bättre på att erbjuda medlemskap. 

Anledningen till att jag är medlem är att jag alltid varit övertygad om att man alltid kan förändra saker till det bättre. För att kunna få erfarenhet och utvecklas måste man göra det tillsammans.

Klassperspektivet har alltid suttit tydligt i mig, och klasskillnaderna syns som tydligast i arbetslivet.

För mig är det är facket som går i främsta ledet i den kampen. 

Och det är med den berättelsen, alltså vår egen berättelse om varför vi är medlemmar, som jag tror att vi enklast kan få andra att gå med. Alla vi som är medlemmar är bevis på att vår förening arbetar för frågor som är viktiga för oss, annars hade vi inte gått med eller stannat kvar.

Vi själva är vår förenings bästa ambassadörer.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Vi själva är vår förenings bästa ambassadörer. 

Den 12 februari skiftar vi avtalskrav på installation och sen följer övriga avtal som ska förhandlas under våren.

Tillsammans kommer jag, Louise, Pontus och Mikael göra vad vi kan för att vara goda ambassadörer för medlemskapet och tillsammans med er genomdriva en framgångsrik avtalsrörelse – där vi som förbund också ökar i medlemsantal.

Jag vet att vi kommer fixa det. 

Urban Petterson, Elektrikernas förbundsordförande