Jag har en svaghet för nutidshistoria, jag tycker om att grotta ned mig i gamla arkiv och dokument. Det kan vara som att lägga ett pussel, som när jag har tur tar mig till en oväntad skatt. 

Men det bästa jag vet är att prata med levande människor om deras minnen. Få människors bild av olika skeenden. 

Och precis det har jag gjort i det senaste numret av Elektrikern. Jag har träffat Elektrikerförbundets tre senaste förhandlingschefer: Staffan Holmertz, Ronny Wenngren och Urban Pettersson.

Det är inte avtalsparagrafer som är av gud givna, utan sådant som medlemmar i förbundet kämpat hårt, ibland väldigt hårt, för.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

De har fått berätta om sina minnen från de senaste tre decenniernas avtalsrörelser. 

Av deras berättelser är det tydligt att avtalsförhandlingar, åtminstone historiskt, till stor del har handlat om spel, strategi och taktik.

När motparten ville få bort ackordet tog förbundet ut alla som inte arbetade på ackord i strejk. När motparten ville försämra anställningstryggheten tog förbundet ut alla medlemmar som arbetade på de stora industrierna i strejk och när förbundet fick hemlig information inifrån motpartens organisation – och därmed kunde kontra allt arbetsgivarorganisationen tog sig för under förhandlingarna – var det nära att dåvarande EiO helt upphörde som organisation.

Det är fängslande att lyssna på de här tre männen. Att ta del av den nutidshistoria som är det Svenska Elektrikerförbundets. För det som kanske kan kännas helt självklart i dag, är sådant som förbundet har stridit hårt för historiskt. 

Det historien ger oss är perspektiv på nuet. Det är det viktigt att vara medveten om.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Under de senaste decennierna har förbundet bland annat gått ut i strejk för ackordet, konfliktat för en säkrare arbetsmiljö och stridit för att skapa en rimlig boendestandard för anställda som ligger ute på jobb.

Det är inte avtalsparagrafer som är av gud givna, utan sådant som medlemmar i förbundet kämpat hårt, ibland väldigt hårt, för. 

Det vore oklokt att ta dessa förbättringar för givna. För gissningsvis kommer inte motparten i årets, eller kommande, avtalsförhandlingar att lägga fördelaktigare villkor för de anställda på bordet. 

Istället kommer de sannolikt att vilja bryta upp någon av de förbättringar som medlemmarna vunnit under årens lopp. För att inte det ska lyckas – utan istället förbättra avtalen ytterligare – krävs organisering och enighet. Ju fler, desto starkare, desto bättre avtal. 

Det finns en skatt av kunskap bland medlemmar och förtroendevalda runt om i hela landet.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Det historien ger oss är perspektiv på nuet. Det är det viktigt att vara medveten om.

Du kanske har en kollega, eller före detta kollega, som var med i någon av de tidigare avtalsrörelserna. Hen kan säkert berätta om hur det fungerade tidigare, och varför strider togs för det som är så självklart i dag.

Det finns en skatt av kunskap bland medlemmar och förtroendevalda runt om i hela landet. 

Ta vara på den.