Arbetsgivarparten, Installatörsföretagen, beklagar på sin hemsida att parterna inte lyckats nå en överenskommelse om ett nytt avtal.

”Trots konstruktiva och givande diskussioner vid förhandlingsbordet har vi ännu inte lyckats nå en överenskommelse gällande Installationsavtalet.

Detta innebär att nuvarande kollektivavtal löper vidare med befintliga villkor. Dock med en uppsägningstid på sju dagar”, skriver Installatörsföretagen och fortsätter:

”Förhandlingarna kommer nu att fortsätta och vi hyser stora förhoppningar om att ett avtal snart kan vara på plats.”