Förbundsordförande

Ensam kandidat till posten som förbundsordförande är sittande ordförande Urban Pettersson.

Vi har påbörjat en resa och ett arbete, och det är viktigt för mig att få vara med och slutföra det.

Urban Pettersson
Urban Pettersson
Urban Pettersson

Du tog över uppdraget som förbundsordförande hösten 2019, hur har den här tiden varit?
– Ambitionen var att få ihop förbundet till ett lag och att vi skulle jobba tillsammans, och det tycker jag har gått väldigt bra. Det var många som ville samma sak. Jag tycker att vi har haft ett väldigt mycket bättre samarbete än tidigare på många håll runt om i förbundet.
– Det har även varit en tid av reflektion, eftertänksamhet och en strävan att vi ska bli starkare och enade framåt.

Hur kommer det sig att du kandiderar för ytterligare fyra år?
– Någonstans känner jag att vi har påbörjat en resa och ett arbete, och det är viktigt för mig att få vara med och slutföra det. Och jag känner att jag kan vara med och bidra med mycket, med den erfarenhet jag har.
– På ett personligt plan så har det varit väldigt roligt att känna att jag har vuxit med uppdraget som gör att jag vill fortsätta.

På vilket sätt har du vuxit, menar du?
– Arbetet vi har gjort för att komma närmare varandra, att vi har kunnat vara öppna och ärliga mot varandra, det har varit väldigt lärande för mig.
– Men även arbetet i ledningen där vi på en ganska kort tid har kunnat ge varandra tillit och haft en öppen dialog, och inte som tidigare fastnat i låsta positioner. Vi har fått ett väldigt bra samarbete där vi vågar pröva våra idéer och tankar och haft en konstruktiv diskussion.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter för förbundet de närmaste fyra åren?
– Förbundets jätteutmaning är tvådelad, dels att höja organisationsgraden, dels att få igång den fackliga närvaron på arbetsplatserna, få igång klubbarna.
– Styrkan i Elektrikerförbundet är att vi är ett tajt litet förbund där vi har tät kontakt med varandra. Vi ser att vi har högre avtalstillämpning och högre organisationsgrad där vi har aktiva klubbar. Så nyckeln är att aktivera klubbarna så att vi är många som arbetar för samma sak.
– Det jag ser fram emot är dels nästa avtalsrörelse 2023, dels resultatet av den organisationsutveckling vi har föreslagit.

Bild: Gustav Gräll

Om Urban Pettersson

 • Ålder: 55 år
 • Bor: Åkersberga
 • Verksamhetskrets: 1
 • Kandiderar till: Förbundsordförande
 • Gör i dag: Jag är förbundsordförande
 • Bakgrund: Jag har varit fackligt aktiv sedan slutet på 80-talet, då i olika uppdrag i klubbstyrelserna på de olika företagen jag arbetade på. Under 90-talet var jag aktiv i El-ettans styrelse. Mitt sista uppdrag i styrelsen var vice ordförande. Samtidig var jag klubbordförande på Backlunds el. 2001 blev jag lokalombudsman. 2003 började jag som ombudsman på förbundet med ansvar för vårt ackordssystem, därefter blev jag ansvarig för Installationsavtalet, 2015 blev jag vald till förhandlingschef och 2019 valdes jag till förbundsordförande
 • Fritid: Tycker om att renovera och fixa på huset. Följer Hammarby fotboll så gott det går och tycker om att vara ute i naturen, något jag helst gör tillsammans med min hustru.
 • Den här frågan brinner jag lite extra för: Som ordförande får man jobba med de övergripande frågorna men om jag ska lyfta fram någon särskild fråga som känns viktigare än andra landar jag i våra kollektivavtal. Det är ett spännande område som är en väldigt central del för förbundet. Kollektivavtalen inrymmer så många olika moment, allt från hur det funkar i medlemmarnas vardag till juridiska spetsfundigheter. Det är ur sina kollektivavtal som förbundet hämtar sin styrka.

Första vice ordförande

Ensam kandidat till posten som första vice ordförande i Elektrikerförbundet är sittande förste vice ordförande, Louise Olsson.

Förändringsarbete tar lång tid, och det är en styrka jag ser att jag har.

Louise Olsson
Louise Olsson
Louise Olsson

Vad är facket för dig?
– Det är en förening med medlemmar med gemensamma intressen som har makten av kollektivet att driva sina frågor för att skapa en bättre arbetsmiljö, ett bättre liv och ett bättre samhälle.

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?
– För mig har facket alltid varit en självklarhet på något vis, det är som att man betalar skatt, är en del av samhället, det är en del av att vara en medborgare i Sverige, att vara arbetstagare och elektriker.
– När jag började engagera mig fackligt var det något nytt, spännande och något jag tyckte var väldigt kul. Jag kände en väldig glädje och energi av att jobba fackligt, att det var något meningsfullt.

Hur kommer det sig att du kandiderar för fyra nya år?
– Nu har jag ju den här positionen och jag har varit med om att dra igång en massa processer att förändra Elektrikerförbundet, som den organisationsutveckling vi har föreslagit, och jag vill fortsätta den resan. Jag vill också ta ansvar för det jag har satt igång. För mig handlar det mycket om att ta ansvar, det är sådan jag är som person. Jag vill att medlemmarna ska känna att vi i ledningen är professionella och medlemsnära.

Vad kan du tillföra förbundet under de kommande fyra åren?
– Massor, vi har jobbat ihop oss i ett jättebra team såväl i ledningen, styrelsen som i ledningsgruppen.
– Vill man ha förändring så måste man hålla i och hålla ut. Förändringsarbete tar lång tid, och det är en styrka jag ser att jag har. Jag gör klart, jag tröttnar inte och springer på en ny boll, utan jag håller i.

Bild: Gustav Gräll

Om Louise Olsson

 • Ålder: 36
 • Bor: Nacka
 • Verksamhetskrets: 1
 • Kandiderar till: 1:e vice ordförande
 • Gör i dag: 1:e vice ordförande Elektrikerförbundet. Det innebär bland annat att jag ansvarar på en strategisk nivå för studier, medlemsförmåner, internationell verksamhet, mångfaldsfrågor samt facklig-politisk verksamhet. Jag bereder stadgefrågor, leder organisationsgruppen på förbundskontoret, är kontaktperson för nationella ungdomsverksamheten, ansvarar för ELQvinnors nationella budget samt är GDPR-ansvarig för förbundsstyrelsen. Jag sitter bland annat i LOs styrelse, Folksam-SEF försäkringskommitté (ordförande) och Elektrikernas A-kassas styrelse.
 • Bakgrund: Verksamhetsledare för VK1, förbundsstyrelsen, LO-distriktet Stockholms styrelse, klubbstyrelsen på Assemblin och Skanska Elektro. 
 • Fritid: Är sedan tolv år tränare och instruktör på Friskis & Svettis, tränar thaiboxning och försöker spendera tid med min sambo, min familj och mina vänner.
 • Den här frågan brinner jag lite extra för: Mångfaldsfrågor, folkbildning och klubbverksamheten.

Andra vice ordförande

Ensam kandidat till posten som andra vice ordförande i Elektrikerförbundet är sittande andre vice ordförande, Pontus Boström.

Har man startat ett förändringsarbete ska man se till att få det i hamn.

Pontus Boström
Pontus Boström
Pontus Boström

Vad är facket för dig?
– En viktig funktion för anställda elektriker för att kunna påverka sin arbetssituation. 

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?
– Det var när jag flyttade till Linköping 1990 som jag började engagera mig. Det var en ansträngd tid, med en stark lågkonjunktur. Jag jobbade på BPA-el i Linköping med nästan 60 anställda, men efter ett år var vi nere på 30 anställda. Engagemanget och intresset ökade i och med den situation som uppstod.
– Jag började som sekreterare i klubben, sedan blev jag klubbordförande och aktiv i avdelningen. Jag rekryterades sedan till ombudsman 1995. 

Hur kommer det sig att du kandiderar för fyra nya år?
– Det var inte självklart 2018 att jag skulle kandidera till andre vice ordförande, då var det mer att folk övertalade mig att kandidera, men eftersom jag accepterade kandidaturen och kände ett väldigt stort stöd så känner jag att om jag har startat den här resan så måste jag även fullborda den.
– När det handlar om min kandidatur till ordförande 2019 kände jag att efter situationen då Jonas Wallin och Pelle Waern lämnade förbundet hastigt så var det en skyldighet för mig att ställa mig till förfogande även för ordförandeposten. Men det primära för mig har hela tiden varit posten som andre vice.

Vad kan du tillföra förbundet under de kommande fyra åren?
– Vi har inlett ett jättebra förändringsarbete i förbundet och det startade med den nya ledningen i januari 2020. Vi har börjat en resa att flytta verksamheten närmare medlemmarna, och har man startat ett förändringsarbete ska man se till att få det i hamn.

Bild: Eva Lindblad

Om Pontus Boström

 • Ålder: 58
 • Bor: Linköping
 • Verksamhetskrets: 31 
 • Kandiderar till: 2:e vice ordförande 
 • Gör i dag: 2:e vice ordförande i Elektrikerförbundet sedan 2018. Därutöver bland annat vice ordförande i ECY, ordförande i ETG Sverige, ledamot i LO:s representantskap, ordförande i A-kassans styrelse, Skolverkets nationella programråd för el- och energiprogrammet, med mera. 
 • Bakgrund: Installationselektriker i Karlskrona och Linköping, klubbordförande på BPA El I Linköping, aktiv i avdelning 31, SSU-ombudsman i Stockholms län, konceptchef Elteknikbranschens Gymnasieskolor, ombudsman i Elektrikerförbundet, regionchef Region Mitt, med mera. Har även en lång bakgrund som idrottsledare.
 • Fritid: Spenderar tid med familj och vänner, när vädret tillåter är jag gärna på vår kolonilott. Ett annat säkert ställe att finna mig i är elljusspåret, i längdsskidspåret eller på tennisplanen. Allmänt nyfiken och gillar att utmana mig själv med saker jag inte gjort tidigare.  
 • Den här frågan brinner jag lite extra för: Att organisera och bygga klubbverksamhet ute på företagen. Har vid tidigare val sagt att medlemsvärvning är vår viktigaste uppgift och det gäller fortfarande. Vill också att vi utvecklar det som gör Elektrikerförbundet unikt i jämförelse med andra fackförbund. Jag vill att vi kopplar frågorna kring kompetensutveckling och fortbildning närmare medlemskapet, så att det verkligen blir skillnad på att vara med eller ej i Elektrikerförbundet. Man ska som medlem uppleva att man får ett innehåll som den som står utanför inte får del av. Skillnaden upplevs för liten idag av för många.

Förhandlingschef

Ensam kandidat till posten som förhandlingschef är sittande förhandlingschef Mikael Pettersson.

Vi behöver vara mer närvarande på arbetsplatserna för att kunna visa på den fackliga styrkan.

Mikael Pettersson
Mikael Pettersson står i täckjacka på en stadsgata.
Mikael Pettersson

Du valdes till förhandlingschef i januari 2020, hur har den här tiden varit?
– Den har varit spännande, utmanande och intensiv.

Utveckla.
– Vi gick ganska snart in i en avtalsrörelse, och det kände jag ju i och för sig igen, från min tid som biträdande förhandlingschef, men sedan kom Corona och därefter förhandlingarna om omställning- och Las. Så det var väldigt mycket på en gång. När det handlar om pandemin så var det mycket förhandlingar gällande permitteringar, och så blev ju avtalsrörelsen uppskjuten ett halvår.

Så hur kommer det sig att du kandiderar för fyra nya år?
– Ja, det kan man ju fråga sig (skratt). Men självklart så trivs jag väldigt bra med arbetsuppgifterna. Sedan trivs jag även ihop med de övriga i ledningen, och personalen på förbundskontoret. Det är ett bra gäng att arbeta med. Vi har även haft ett väldigt bra förbundsstyrelsearbete.

Vad tänker du om kommande mandatperiod? Vad finns för utmaningar?
– Förbundets utmaningar är det vanliga: värva medlemmar, bilda klubbar, teckna avtal, säkerställa att avtalen följs. Det klassiska fackliga arbetet. Vi behöver vara mer närvarande på arbetsplatserna för att kunna visa på den fackliga styrkan och nyttan av att vara medlem i ett fackförbund.

Bild: Britt Mattsson

Om Mikael Pettersson

 • Ålder: 56 år
 • Bor: Uppsala
 • Verksamhetskrets: 20 enligt de föreslagna stadgarna.
 • Kandiderar till: Förhandlingschef
 • Gör i dag: Blev vald till förhandlingschef i januari 2020 och jobbar främst med förhandlingsfrågor utifrån förbundsstyrelsens uppdrag.
 • Bakgrund: Började som elektriker i Uppsala 1984 och jobbade i 16 år till största delen ute på entreprenader och ackord. Var vald som klubbordförande under tio år fram till att jag blev anställd som ombudsman i region Mälardalen. Efter att jag jobbat lokalt i tio år började jag på förbundskontoret 2011, där jag fortsatt jobbat med förhandling, ackordsfrågor, yrkesutbildning, ETG Sverige och Larmavtalen.
 • Fritid: Den största delen av min fritid har genom åren ägnats åt familjens aktiviteter och när nu barnen är vuxna, sommarstugan och barnbarnen.
 • Den här frågan brinner jag lite extra för: Det som alltid har drivit mig i det fackliga arbetet är orättvisor och styrkan i att kunna förändra detta genom kollektiv styrka som uppnås med kollektivavtal och upplysta medlemmar som kan sina rättigheter på jobbet och i samhället.

Fotnot: Fler kandidater kan finnas, som inte skickat in sin presentation till tidningen. Valberedningen har också möjlighet att nominera kandidater fram till mötet.