David Fernhed

Att bygga en folkrörelse är vår främsta uppgift. Vi måste gå i takt med den tid vi lever i.

David Fernhed
David Fernhed

Ålder: 38 år
Bor: Vimmerby
Verksamhetskrets: 31
Kandiderar till: Mötesordförande förbundsmöte och ombud för centrala representantskap

Gör i dag: Ombudsman i Region Mitt

Bakgrund: Verksamhetsledare i VK 9, klubbordförande på Assemblin Örebro, ombud på CR med mera.

Fritid: Jag gillar att spela gitarr, läsa och att vara ute i naturen. Snickrar på en båt och anlägger trädgård med blandat resultat

Därför kandiderar jag: Att få leda Elektrikerförbundets högsta beslutande organ ser jag som ett hedersuppdrag. När jag blev nominerad behövdes det inte lång betänketid för att tacka ja.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Att bygga en folkrörelse är vår främsta uppgift. Vi måste gå i takt med den tid vi lever i. Just nu finns det en spricka mellan fackföreningsrörelsen och arbetstagarna. Det glappet måste vi täppa till. Facket måste återfå förtroendet att förvalta och driva vanliga arbetares frågor i vardagen.

Marcus Frej

Vår förening ska vara stark och vara redskapet som möjliggör allas vår framgång.

Marcus Frej

Ålder: 33
Bor: Landskrona
Verksamhetskrets: 8
Kandiderar till: Mötesordförande samt andra suppleant förbundsstyrelsen.

Gör i dag: Verksamhetsledare VK8 sedan årsskiftet 2020/2021.

Bakgrund: Jag har varit fackligt aktiv i olika uppdrag sedan 2009. Det som jag tycker är roligast med att vara fackligt aktiv är att man får träffa så många olika människor som alla har det gemensamt att vi är just elektriker.

Fritid: Utöver familj är jag mycket intresserad av tåg och har förmånen att också vara lokförare när det passar mig.

Därför kandiderar jag: Jag har varit med på minst två tidigare Förbundsmöten och ska snart iväg på ett ytterligare ett. Jag känner att det är dags att ta nästa steg, ge plats åt andra att representera medlemmarna i demokratiska frågor på högsta nivå. Jag känner dock att jag har mer att bidra med och då tror jag att mötesordförande kan vara något.

Beträffande kandidaturen som andrasuppleant till förbundsstyrelsen är det ett uppdrag som jag är beredd att axla om och när det blir aktuellt.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Allas rätt till lika möjligheter. Vår förening ska vara stark och vara redskapet som möjliggör allas vår framgång. Vi ska kunna arbeta ett helt yrkesliv och njuta av ledighet samt pension när den infaller utan att avstå saker för att kroppen inte orkar eller att pengarna inte räcker till.

Detta gäller ju självklart inte bara elektriker utan alla men det är ett större arbete och delvis en annan arena men det är samma kamp.

Anton Levein

Presidiets arbete är centralt i att skapa ett bra och demokratiskt möte.

Anton Levein
Anton Levein

Ålder: 28
Bor: Stockholm
Verksamhetskrets: 16 (kommer från) och 1 (nuvarande)
Kandiderar till: Presidiet

Gör i dag: Arbetar som förbundsombudsman med ansvar för studier, avtalsförhandling inom Thyssen och Kraftverksavtalet samt internationella frågor.

Bakgrund: Som Installationselektriker i Värmland där jag även varit förtroendevald som VU-ledamot, Ungdomsansvarig, CR- och FM-ledamot. Jag har även haft ett brett politiskt engagemang som ledamot i Arbetarekommunens styrelse i Karlstad, kassör i SSU Värmland, ordförande i SSU Karlstad.

Fritid: På fritiden varvar jag löpning och klättring med föreningsengagemang genom Svenska Klätterförbundet och i Socialdemokraterna.

Därför kandiderar jag: Jag kandiderar till presidiet därför att jag tycker presidiearbete är roligt! Efter att ha deltagit på kongresser och förbundsmöten som både ombud och åhörare inom flera organisationer hoppas jag kunna bidra med möteserfarenhet och pedagogik för att skapa bra möten för alla ombud. Presidiets arbete är centralt i att skapa ett bra och demokratiskt möte.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Ökad jämlikhet och mer fritid.

Fotnot: Fler kandidater kan finnas, som inte skickat in sin presentation till tidningen. Valberedningen har också möjlighet att nominera kandidater fram till mötet.