Kandidater – 1:e suppleant

Joacim Andersson

Arbetsmiljö är något alla alltid kan jobba och bli bättre på.

Joacim Andersson
Joacim Andersson

Ålder: 35 år
Bor: Sundsvall
Verksamhetskrets: Vk15
Kandiderar till: Förste suppleant i förbundsstyrelsen för Mikael Olsson

Gör i dag: Jobbar på Granitor, fd Midroc, sedan 2018. Sitter som ordförande i klubben, är även försäkringsinformatör, skyddsombud, CR- ledamot och förbundsmöte-ledamot.

Bakgrund: Elicentra AB och Ahs elmontage.

Fritid: Utanför arbetet är det familjen som gäller.

Därför kandiderar jag: Därför att det är nödvändigt, vi behöver bli fler som engagerar oss, för att öka förståelsen och kunskapen om facket.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Arbetsmiljö är något alla alltid kan jobba och bli bättre på.

Patrik Bergman

Arbetsmiljö är min absoluta hjärtefråga.

Patrik Bergman
Patrik Bergman

Ålder: 31
Bor: Karlstad, uppvuxen i Säffle.
Verksamhetskrets: 16 Värmland/Dalsland
Kandiderar till: Suppleant förbundsstyrelsen

Gör i dag: Installationselektriker på Granitor Karlstad. Fackliga uppdrag: RSO, VU-ledamot, (Ungdomsansvarig tills vi hittar någon ny)

Bakgrund: Började min arbetsresa med några månader som rallare på grund av arbetsbrist när jag tog studenten men fick därefter en anställning på Midroc Electro som idag heter Granitor. Har bland annat varit på sjukhusprojekt i Karlstad och diverse projekt i Dalarna.

Jag har varit skyddsombud och sekreterare i klubben samt ungdomsansvarig och VU-ledamot för verksamhetskretsen.

Fritid: Jag tillbringar mycket tid med min fantastiska familj: fru och tre barn som fyller mitt liv med kärlek. Har också ett motorintresse i roadracing, cross men jag tycker det mesta är roligt.

Därför kandiderar jag: Det var så enkelt att jag fick förfrågan och tackade ja, generellt så tycker jag allt fackligt arbete är viktigt.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Arbetsmiljö är min absoluta hjärtefråga.

Mikael Gustafsson

Det är min skyldighet att ställa upp.

Mikael Gustafsson
Mikael Gustafsson

Ålder: 59
Bor: Jönköping
Verksamhetskrets: 26
Kandiderar till: första suppleant i förbundsstyrelsen för valkrets 26/31.

Gör idag: Min anställning har jag på Assemblin i Jönköping som servicemontör. Mina fackliga uppdrag är idag verksamhetsledare för VK26, jag är även klubbordförande och MB-ledamot på min arbetsplats. Tidigare har jag även haft uppdrag som kontaktombud och skyddsombud.

Bakgrund: Innan jag började på Assemblin (dåvarande Siemens montage) 1991 arbetade jag ett år på Peab där jag jobbade med byggström och dessförinnan så jobbade jag som entreprenadselektriker i tio år på Elajo.

Fritid: I princip all min fritid lägger jag på min stuga på västkusten, är även en inbiten utförsåkare så på vintern blir det en hel del skidåkning.

Därför kandiderar jag: Orsaken till att jag kandiderar är att jag tycker det är min skyldighet att ställa upp om jag får frågan samt att jag hoppas att jag kan bidra med något för utvecklingen av förbundet.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Demokrati, jämlikhet och rättvisa.

Magnus Jeppesen

Den facklig/politiska delen är en viktig del för att få fram våra medlemmars frågor och skapa förutsättningar för en fungerande och hållbar livssituation.

Magnus Jeppesen
Magnus Jeppesen

Ålder: 40
Bor: Halmstad
Verksamhetskrets: 10
Kandiderar till: 1:e suppleant till förbundsstyrelsen

Gör i dag: Jobbar som serviceelektriker på Prenad AB i Halmstad. Är regionalt skyddsombud inom VK10.

Bakgrund: Har tidigare jobbat mest inom industrin och varit ansluten till IF Metalls avtalsområden. Har haft olika klubbuppdrag och de flesta fackliga utbildningarna via IF Metall

Fritid: Är även politiskt aktiv inom Socialdemokraterna som tar mycket av fritiden och den tid som finns över spenderar jag gärna med min fru och mina två barn.

Därför kandiderar jag: Jag ser en stor utvecklingspotential inom förbundet och vill vara med att driva förbundet framåt och lyssna till och utveckla vardagen för våra viktiga medlemmar.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Jag brinner givetvis för arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga frågor och anser även att den facklig/politiska delen är en viktig del för att få fram våra medlemmars frågor och skapa förutsättningar för en fungerande och hållbar livssituation för våra medlemmar.

David Johansson

Det är inte rimligt att man på ena sidan staden har råd med fastigheter i skidorter och på solkusten, medan man på andra sidan kämpar för att behålla hyreskontraktet.

David Johansson
David Johansson

Ålder: 28
Bor: Hägersten, Stockholm
Verksamhetskrets: El-ettan
Kandiderar till: Förste ersättare förbundsstyrelsen

Gör idag: Arbetar på Bravida Södertörn i södra Stockholm.

Bakgrund: Har arbetat på Browik (senare Midroc) i Örebro, Caverion i Karlskoga och i Stockholm. Jag har under en stor del av mitt yrkesliv haft ett fackligt engagemang med diverse fackliga lokala uppdrag. Ingår sedan i december i förbundsstyrelsen där jag är vald första ersättare.

Fritid: Jag tycker om landsvägscykling och fiske, gärna kajakfiske. Men det mesta av min fritid går till det fackliga och det politiska engagemanget. Den lilla fritid man har som småbarnsförälder i alla fall.

Därför kandiderar jag: Jag är övertygad om att fackföreningsrörelsen är den yttersta garanten för ett jämlikare samhälle. Att få vara med att forma och utveckla denna rörelse är nästintill overkligt. Det fackliga, och politiska engagemanget bottnar i mångt och mycket i en ilska. En ilska över samhällets alla orättvisor och detta är ett sätt att kanalisera ilskan och stötta den praktiken.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Jämlikhet och demokrati. Det är inte rimligt att man på ena sidan staden har råd med fastigheter i skidorter och på solkusten, medan man på andra sidan kämpar för att behålla hyreskontraktet. Det är orättvist och det splittrar ett samhälle.

Och detta när vi går i en riktning där vi samtidigt förväntar oss att arbetarklassen ska jobba längre trots en fortsatt dålig pension, stagnerad löneökning, stå för notan i den gröna omställningen och se vår sociala trygghet säljas ut och privatiseras. Jag kokar.

Sandra Johansson

Vi ska komma hem hela och oskadda från vårt arbete.

Sandra Johansson
Sandra Johansson

Ålder: 32
Bor: Kiruna.
Kandiderar till: 1e suppleant till förbundsstyrelsen för VK28.

Gör i dag: Arbetar på KP Electro Installation AB, mestadels med fiber och entreprenad men hamnar på gruvindustrin till och från. Sitter med i klubbstyrelsen på företaget, är även ordförande för sektion 101 i VK28.

Bakgrund: Har tidigare varit anställd åt Goodtech och Eitech, där jag även varit med i klubbstyrelsen.

Fritid: Min fritid spenderar jag helst med något kreativt eller rörligt. Älskar att baka, löpa, sticka och gymma. Gärna med någon bra musik till!

Därför kandiderar jag: Jag kandiderar till uppdraget då jag vill vara med och påverka och utveckla förbundet.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Arbetsmiljö och utbildning. Vi ska komma hem hela och oskadda från vårt arbete. Utbildning ger oss kunskap, vilket ger erfarenhet som i sin tur gör oss både trygg och stark. Tillsammans.

Simon Kavallin

Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån så vill jag värna allas rätt att göra sin röst hörd.

Simon Kavallin
Simon Kavallin

Ålder: 35
Bor: Sundbyberg
Verksamhetskrets: 1
Kandiderar till: Suppleant till förbundsstyrelsen

Gör i dag: Jobbar som tekniker på Assemblin El, Solna, där jag även sitter i klubbstyrelsen.

Bakgrund: Ledamot i klubbstyrelsen för Assemblin Solna. Tidigare klubbordförande för Assemblin Linköping, Ledamot i verkställande utskottet i VK31, CR- samt förbundsmötesombud för VK31 och VK1.

Fritid: Spenderas med familjen, på en musikfestival eller på sjön.

Därför kandiderar jag: Jag ställer upp för demokratins skull och vill ge medlemmarna i förbundet en röst i förbundsstyrelsen.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Jämlikheten och demokratin som vårt förbund står för. Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån så vill jag värna allas rätt att göra sin röst hörd. Din och min röst är precis lika mycket värd som vems som helst i förbundet.

Anders Nilsson

Hotet mot oss som arbetare är stort och kan bli större om vi inte engagerar oss politiskt.

Anders Nilsson
Anders Nilsson

Ålder: 43
Bor: Klippan
Verksamhetskrets: 8
Kandiderar till: 1e ersättare, förbundsstyrelsen

Gör i dag: Jobbar på Emil Lundgren i Helsingborg. Huvudskyddsombud, facklig-politisk ansvarig VK 8 och VU-ledamot. Ledamot i Skånska partidistriktets fackliga utskott samt LO Skåne. Vice ordförande LO facken i Klippan, facklig ledare i Klippans Arbetarekommun

Bakgrund: Innan jag blev i elektriker jobbade jag inom järnvägen som tele/fibertekniker samt med den stora IT-utbyggnaden mellan Göteborg och Malmö. Därefter läste jag till elektriker.

Jag började på ett litet familjeföretag i Klippan, sedan på Emil Lundgren 2007. Där har jag varit klubbordförande men även representerat hela vår nordiska del i koncernens EWC (European Works Council). Det var mycket intressant!

Fritid: Fotbollstränare för barn födda 2013 och 2014. Mycket tid går också åt till återuppbyggnaden av vårt hus som förstördes under en brand förra året.

Därför kandiderar jag: Jag har denna post idag och tycker det är intressant med ett helhetsgrepp om vårt förbund. I en förbundsstyrelse ska man verka för hela förbundet och alla medlemmars intresse, inte bara se till sin egen verksamhetskrets.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Jag brinner för facklig-politiska frågor. Hotet mot oss som arbetare är stort och kan bli större om vi inte engagerar oss politiskt. Vi måste vara med och ta plats i de beslutande organen på alla nivåer.

Gör inte vi det så gör någon annan det vilket kan få katastrofala följder, inte minst för oss i arbetarklassen. Mitt uppdrag nu som val-ledare är att försöka få alla våra medlemmar att se denna koppling.

Mats Stenborg

Framför allt den psykosociala arbetsmiljön ligger till grund för så mycket.

Mats Stenborg
Mats Stenborg

Ålder: 53
Bor: Göteborg
Verksamhetskrets: 2
Kandiderar till: 1e ersättare förbundsstyrelsen

Gör i dag: Jobbar på Caverion mestadels inom industrin och ställverk, låg- och högspänning. Är klubbordförande i Göteborg, HSO, sammankallande AU (klubbordförande koncernklubben), skyddskommitté för koncernen, EWC

Bakgrund: Har varit på Caverion i 24 år, började som skyddsombud, ledamot.

Fritid: Tycker det är roligt med fotografering och vara ute och gå, håller på en del med att odla det som går att odla inne.

Därför kandiderar jag: Jag känner att jag kan tillföra förbundet min kännedom om vad som sker runt om kring i landet. Mitt fackliga uppdrag medför att jag har kontakt med medlemmar från norr till söder, jag sitter även med och hanterar/förhandlar inlåning med utländsk arbetskraft med de utmaningarna det för med sig.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Arbetsmiljön, framför allt den psykosociala arbetsmiljön, den ligger till grund för så mycket.

Daniel Torro Eriksson

Vi kan skapa något ännu bättre för oss alla.

Daniel Torro Eriksson
Daniel Torro

Ålder: 36
Bor: Göteborg
Verksamhetskrets: 2
Kandiderar till: Förbundsstyrelsen förste suppleant

Gör i dag: Arbetar på Assemblin EL Service Göteborg, där jag är förste vice ordförande i klubben och skyddsombud. Sitter i verkställande utskottet och har hand om studier, även facklig-politisk ansvarig lokalt.

Bakgrund: Jag har arbetat på flertalet små firmor innan, och haft en del uppdrag tidigare bland annat ordförande, sekreterare, ledamot.

Fritid: Jag har båtintresse, jag har en gammal kär svensk båtklassiker från 70-tal som jag håller på att renovera, så all min lediga tid går åt till detta. Båtägare vet vad jag talar om…. Finns inget härligare än att glida runt på västkusten, och även fiska en och annan makrill. Annars gillar jag att grotta ner mig i dokumentärer, historia, politik. Vänner och familj.

Därför kandiderar jag: Jag kandiderar till denna position för att jag är nyfiken och gillar att bända i olika frågor för att komma fram till bra idéer, förslag, problemlösningar. Det är det som är en underbar sak med verktyget demokrati att det får ta lite tid att nå en bra lösning som håller framåt.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Arbetarrörelsen/Folkrörelsen. Vad vore Sverige utan detta? Men vi måste vidare och utveckla oss mer. Vi kan inte stanna här, vi kan skapa något ännu bättre för oss alla. Och det måste vi göra tillsammans.

Kandidater – 2:e suppleant

Sarah Bensige

Det är viktigt att träffa medlemmarna och att de ska få utbildning som gynnar dem.

Sarah Bensige
Sarah Bensige

Ålder: 29
Bor: Täby
Verksamhetskrets: 1
Kandiderar till: andre suppleant förbundsstyrelsen

Gör i dag: Jag är anställd på APQ EL där jag är ledamot i klubben och skyddsombud, just nu är jag inne och jobbar inne på avdelningen på VK1 som VU-ledamot, studieansvarig och ungdomsansvarig.

Bakgrund: Jag jobbar mycket med ungdomsverksamhet och studier. Men från början kom jag in och engagerade mig i Elqvinnorna.

Fritid: Umgås med familj o vänner, lagar mat och pysslar om hemmet.

Därför kandiderar jag: För att jag brinner för många fackliga frågor och vet att jag kommer vara engagerad.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Just nu är jag väldigt engagerad i att de som utbildar sig till elektriker ska få kunskap om facket och en trygg start i arbetslivet. Jag tycker även att det är viktigt att träffa medlemmarna och att de ska få utbildning som gynnar dem.

Ingrid Blom

Mångfald och jämställdhet.

Ingrid Blom
Ingrid Blom

Ålder: 54
Bor: Tyresö i Stockholm
Verksamhetskrets: 1
Kandiderar till: 2:e Suppleant till förbundsstyrelsen

Gör i dag: Anställd på Ikett Elektro AB. Sitter nu som VU-ledamot i El-ettan, kontaktombud på Ikett, ordförande i sektionen ELQvinnorna i VK1. Sitter med i arbetsgruppen Upplyst för Nationella ELQvinnorna och är en av de sammankallande i Nationella ELQvinnorna med mera.

Bakgrund: Har jobbat på AEG, Vinsta Tele, Emil Lundgren, Odells Elservice och Svevia som Installationselektriker, serviceelektriker, distributionselektriker och telemontör har en utbildning som hissmontör. Fackligt har jag varit ledamot på några CR och Förbundsmöten och anordnat konferenser för Elqvinnorna i cirka åtta år.

Fritid: Läser böcker, umgås med vänner och försöker vara ute och gå.

Därför kandiderar jag: För att det intresserar mig och jag kan tillföra något.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Mångfald och jämställdhet.

Anders Borg

Jag brinner för rättvisa på arbetsplatserna.

Anders Borg
Anders Borg

Ålder: 55
Bor: Ludvika
VK: 21
Kandiderar till: 2:e suppleant till förbundsstyrelsen

Gör idag: Jag jobbar på Caverion i Ludvika och har lite olika förtroendeuppdrag, ordförande i fackklubben och huvudskyddsombud. I VK 21 är jag suppleant till CR och ordinarie till förbundsmötet.

Bakgrund: Jag började min yrkesbana på dåvarande ASEA Installation 1985 efter ett års ytterligare studier och militärtjänstgöring så blev jag fast anställd 1987. Mitt fackliga intresse började med att jag blev vald till skyddsombud i början av 90 talet och sedan har det rullat på med olika förtroendeuppdrag.

Fritid: Jag har tillsammans med min fru ett fritidshus utanför Ludvika som tar en del tid i anspråk i övrigt tycker vi om att resa både i Sverige och utomlands, favoriten är Spanien och i synnerhet Mallorca.

Därför kandiderar jag: Jag tycker om att kunna vara med och påverka och tycka till om olika frågor.

Den här frågan brinner jag extra för: Jag brinner för rättvisa på arbetsplatserna och naturligtvis för säkerhetsfrågor, det ska alltid vara säkert att gå till arbetet.

Cia Holm

Vi måste följa med i omvärldens utveckling.

Cia Holm
Cia Holm

Ålder: 48
Bor: Uddevalla
Verksamhetskrets: 10
Kandiderar till: 2e suppleant förbundsstyrelsen

Gör i dag: Jag är anställd som säkerhetstekniker på Bravida Uddevalla/Trollhättan där jag även är huvudskyddsombud. Med åren har det blivit mer tid som förtroendevald och fler uppdrag. Mitt huvuduppdrag som förtroendevald är regionalt skyddsombud för vk10 med möjlighet att stötta upp i vk2 och vk16 om det behövs. Har även en ordinarie plats i centrala representantskapet samt är ansvarig för den kvinnliga verksamheten i Vk10. Sitter även med i avtalsdelegationen för installationsavtalet.

Bakgrund: Jag började min yrkesbana som marinelektriker på ett fritidsbåtsvarv i Göteborg. Därefter bland annat Bergendahls kommunikation i Göteborg och Emil Lundgren/Actemium i Stenungssund.

Fritid: Min fritid tillbringar jag helst utomhus oavsett årstid, helst i trädgården eller i naturen och gärna med klipporna o havet alldeles intill.

Därför kandiderar jag: Jag tycker det är viktigt att alla har det så bra som möjligt på arbetet. Att vara med och påverka vårt förbund på olika sätt och att hjälpa till att driva det framåt tror jag är ett bra sätt att komma dit. Ett fackförbunds uppgift är att verka för medlemmarnas bästa och då måste vi följa med i omvärldens utveckling.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Elektrikernas arbetsmiljö – alla ska komma hem efter en arbetsdag, ha kraft kvar till fritid/familj och känna att det är helt ok att gå till jobbet även nästa morgon. Kroppen ska hålla i många år, både fysiskt och psykiskt.

Jonas Strand

Utbildning står mig varmt om hjärtat

Jonas Strand
Jonas Strand

Ålder: 28
Bor: Piteå
Verksamhetskrets: 28
Kandiderar till: Andre suppleant förbundsstyrelsen

Gör i dag: Jag jobbar idag på Bravida Piteå som serviceelektriker. Sedan 2015 är jag sekreterare och utbildningsansvarig på lokala klubben, därutöver är jag ledamot i sektionen.

Bakgrund: Jag har jobbat på Bravida Piteå sedan jag ut gymnasiet. Jag har under denna tid hunnit hålla i allt från nya större bostadsprojekt, mindre rot-jobb till service där jag är idag.

Jag har inte haft några andra uppdrag än de jag nämnt tidigare, men det verkar ändå som det blir bara mer och mer fackligt arbete genom åren.

Fritid: Utöver att umgås med sambo och barn så gillar jag att leva ett aktivt liv bestående av fotboll, träning och friluftsliv som består mest av fiske.

Därför kandiderar jag: Jag kandiderar därför att jag vill vara med och påverka, och jag tror att jag har någonting bra att bidra med.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Utbildning är en fråga som står mig varmt om hjärtat. Därför att det var en utbildning som gjorde att jag blev fackligt aktiv.

Fotnot: Fler kandidater kan finnas, som inte skickat in sin presentation till tidningen. Valberedningen har också möjlighet att nominera kandidater fram till mötet.