Jag vill inleda med att önska er alla välkomna in i det nya året, och hoppas att ni haft en fin ledighet. För mig har jul och nyårshelgerna varit lugna och firats tillsammans med familjen. Med lite ny energi känner jag mig extra sugen på att ta mig an 2022 års utmaningar.

Det nya året kommer vara händelserikt. Förhoppningsvis kan vi se slutet på Covid som pandemi, genomföra vårt förbundsmöte i maj som planerat, engagera oss i arbetet inför riksdagsvalet och slutligen påbörja förberedelserna inför kommande avtalsrörelse.

Många viktiga beslut att ta

Förbundsmötet i maj ska ta många viktiga beslut om de kommande fyra åren. Bland annat så ska nya, omarbetade stadgar, på plats.

Vi ska anta en långsiktig strategi för våra kollektivavtal, behandla medlemmarnas motioner, och vi har också gjort en framtidsrapport om hur yrket och vår bransch kan se ut om 10 år.

Vi ska även välja förtroendevalda för de kommande fyra åren. Förbundsstyrelse, ledning, revisorer, ungdomsansvarig och presidium.

Kapaciteten i elnätet behöver öka, likaså energiproduktionens effekt och stabilitet, samtidigt som vi slår vakt om låga elpriser.

Urban Pettersson, för förbundsordförande Elektrikerna

Jag vill passa på att påminna alla, att nu när vi går till val så stresstestas organisationen. Glöm inte bort vad code of conduct kom fram till, hjälp till med att ta ansvar för en schyst valprocess där vi visar respekt för varandra och dom som kandiderar till valen.

Under de 2,5 åren jag varit ordförande har jag sett en mycket positiv utveckling i både förbundsledningen och förbundsstyrelsen.

Vi har stärkt vår förmåga att samarbeta, lyft blicken och satt större fokus på våra viktigaste framtidsfrågor. Jag hoppas att vi får förnyat förtroende att fortsätta detta viktiga arbete.

Kapaciteten i elnätet behöver öka

Under vintern 21–22 har energipolitiken seglat upp som en av de viktigaste politiska frågorna hos svenska folket, då svenska elpriser påverkats av de höga elpriserna i Europa.

Den största delen av prisökningen beror på de höga naturgaspriserna och de låga temperaturer vi sett runt om i landet under vintern.

Men trots detta finns det problem och utmaningar vi står inför. Kapaciteten i elnätet behöver öka, likaså energiproduktionens effekt och stabilitet, samtidigt som vi slår vakt om låga elpriser.

Vi återkommer med vår syn på energipolitiken framöver.

Vi kräver att (S) levererar

Partiernas höga tonläge i energipolitiken skvallrar om att valdagen närmar sig, och vi har inlett vår förberedelse inför detta.

Under vintern gör vi en undersökning för att ta reda på vilka politiska frågor som är som viktigast bland medlemmarna. Utifrån detta kommer vi ta fram ett program, vilket vi har för ambition att förankra i riksdagen.

Det är ingen hemlighet att Elektrikerna har en samverkan med Socialdemokraterna, men vi kräver också leverans.

Fler LO-ledamöter till riksdagen

Utöver detta arbetar vi för att få fler medlemmar att ställa upp till politiska uppdrag. Över hela landet ser vi idag elektriker på Socialdemokraternas listor till kommun, region och även riksdagen.

Det gläder mig, och är ett arbete som måste fortsätta.

Att vanligt folk finns representerade i Sveriges riksdag är viktigt för demokratin, men tyvärr har andelen riksdagsledamöter från LO-yrken sjunkit de senaste 20 åren. Det är en trend vi ska vända.