Dela gärna dina tankar med oss på Facebook (och du som är medlem: glöm inte att svara på enkäten när du får den).

Vilka är dina viktigaste frågor?

Två tecknade personer med pratbubblor ovanför sina huvuden

Inför valet 2022 vill Elektrikerförbundet påverka partier och politiker i frågor som berör elektriker.

• Vilka frågor tycker du är allra viktigast och som Elektrikerförbundet ska driva mot politiker?

Bild: Shutterstock/Montage

Arbetsmiljö

En tecknad bygghjälm
Hur viktigt är det tycker du att Elektrikerförbundet lyckas påverka partier och politiker i följande frågor, generellt sett?

• Bättre och säkrare arbetsmiljö för elektriker, till exempel att fler inspektioner genomförs och mer resurser till Arbetsmiljöverket

• Bättre arbetsmiljö för kraftverksmontörer genom ändrade upphandlingsregler

• Arbeta för att få ned långa entreprenörskedjor som gör arbetsmiljöansvaret otydligt och som ökar risken för olyckor

• Motverka diskriminering och mobbning på arbetsplatser

• Bättre och rättvisare sjukförsäkring och avskaffad karensdag

Bild: Shutterstock

Fler elektriker och ökat elbehov

En tecknad elstolpe med trasiga ledningar
Hur viktigt är det tycker du att Elektrikerförbundet lyckas påverka partier och politiker i följande frågor, generellt sett?

• Energipolitik, till exempel utbyggnad och underhåll av det svenska elnätet.

• Åtgärder för att klara kompetensförsörjningen till följd av det ökade elbehovet i och med klimatomställningen

• Högre status för elektrikeryrket, att elektriker är viktiga för Sverige och det stora behovet i framtiden

• Utbildning och kompetensutveckling för att stärka elektriker i omställningen och samhällsutvecklingen

• Arbeta för att fler kvinnor väljer elektrikeryrket och också stannar kvar

• Elektrikerjobb i Sverige ska i första hand utföras av elektriker med godkända yrkesbevis

Bild: Grimgram/Shutterstock

Trygghet

En tecknad spargris med en peng över sig
Hur viktigt är det tycker du att Elektrikerförbundet lyckas påverka partier och politiker i följande frågor, generellt sett?

• Stärkt a-kassa

• Hårdare tag mot pris- och lönedumpning, svartarbete och osund konkurrens i elbranschen

• Högre pensioner, 80 % av lönen i pension

• Sänkt pensionsålder för elektriker eller förkortad arbetstid de sista åren

• Anställningstrygghet, fasta anställningar och ”sist in först ut”

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Framtiden

En tecknad kristallkula
Vad har du för förväntningar inför de kommande tolv månaderna?

Kommer de kommande tolv månaderna att bli bättre, sämre eller vara oförändrade när det gäller…

• Situationen i Sverige i allmänhet

• Din personliga jobbsituation

• Ditt hushålls ekonomiska situation

• Arbetsmarknaden inom elbranschen i Sverige

Bild: Pixbay/Chris Smedbakken

En tecknat rösturna med en röstsedel i
Hur troligt är det att du kommer att rösta i nästa riksdagsval, som enligt plan ska äga rum i september 2022?

• Mycket troligt

• Ganska troligt

• Varken eller

• Inte så troligt

• Inte alls troligt

• Vet ej

Bild: Chris Smedbakken