Hösten är här och eftermiddagsmörkret smyger sig på. Nu får man ta tillfället i akt och njuta av de få ljusglimtar vi får fram tills våren.

En sådan ljusglimt är just att vi äntligen kanske kan se ett slut på pandemins mest omfattande restriktioner och låta livet återvända till det ”nya” normala.

I två år har de som kunnat arbetat hemifrån, medan våra medlemmar behövt gå till jobbet som vanligt och därmed riskerat att bli utsatta för smitta.

Fysiska möten har ställts in, fotbollsmatcher har spelats utan publik och kongresser som skulle genomförts 2020 och 2021 har helt eller delvis skjutits på framtiden.

Jag hoppas att marknadsskolan med börsnoterade skolbolag förblir en kort parentes i historien.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

En milstolpe vi snart når är återupptagandet av LO-kongressen som kommer genomföras i slutet av november. Hundratals motioner ligger ivrigt och väntar på att hanteras, och snart samlas vi äntligen för att fatta alla de viktiga besluten som egentligen skulle fattats i juni 2020.

Elektrikernas ombud samlas under kommande veckor för att förbereda sig och ta strid för många viktiga frågor. En sådan är förslaget om ett nytt, tvärfackligt löfte.  

Motionen lyfter frågan om att LO ska ta ett helhetsgrepp kring lönebildningen i Sverige, och prioritera förbundssolidaritet framför egenintresse. Detta genom att övergripande fackliga frågor, lönenormering och avtalsrörelser i högre grad ska ägas av LO snarare än förbunden.

För att pressa tillbaka arbetslösheten måste de statliga utgifterna tillåtas öka.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Den föreslår också att LO ska se över var kollektivavtalsmodellen skulle kunna ersätta befintlig lagstiftning, för att på sätt undvika situationer där riksdagsmajoriteten avgör hur arbetslivets villkor ska se ut. Hur förslagen i motionen landar återstår att se på kongressen.

En annan kongress som också stundar är Socialdemokraternas kongress. Jag vill inleda med att gratulera Magdalena Andersson för det starka stödet hon vunnit i partiet.

Det är hög tid att Sverige får en kvinnlig statsminister, och jag ser fram emot att hon blir vald på kongressen.

Utöver valen på kongressen ska också Socialdemokraterna slå fast vilken politik de ska gå till val på. Jag måste säga att jag än så länge är positivt överraskad kring de utspel som har kommit inför kongressen, inte minst förslaget om vinstförbud i skolan.

Vi har länge förespråkat att staten ska låna pengar för att investera i upprustning av järnväg och ett ökat byggande.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag hoppas att marknadsskolan med börsnoterade skolbolag förblir en kort parentes i historien, och att frågan efter nästa val kan få stöd i riksdagen.

Jag hoppas också att den Socialdemokratiska kongressen vågar fatta de tuffa beslut som krävs för att pressa tillbaka arbetslösheten under nästa mandatperiod. För att detta ska vara möjligt krävs stora offentliga investeringar.

Vi har länge förespråkat att staten ska låna pengar för att investera i upprustning av järnväg och ett ökat byggande. Jag tror att partiet har en resa att göra när det kommer till den ekonomiska politiken.

För att pressa tillbaka arbetslösheten måste de statliga utgifterna tillåtas öka. Jag ser med spänd förväntan även fram emot denna kongress och hoppas att vi får tydliga besked och en politik som gynnar våra medlemmar.