Bakgrunden är den såriga konflikten inom LO förra året då IF Metall och Kommunal ensidigt valde att ansluta sig till Svenskt Näringslivs och tjänstemannaförbundens PTK:s uppgörelse om anställningsskyddet. 

– Både Jonas och jag reagerade väldigt emotionellt på det här. Jag blev inte arg, jag blev ledsen, det gör ont i hela själen. Men det är väl okej att det är så en vecka eller två, att man är jävligt ledsen och förbannad, men det tjänar ju ingenting till om man inte kan göra något åt det, säger David Aura. 

– Personligen blev jag jävligt irriterad och förbannad på dem som förbund, främst på tillvägagångssättet. Jag och David började prata om hur vi kände över det här, men kom fram till att det inte hjälper att sitta och vara förbannad på kammaren, utan vi behöver agera så vi inte hamnar i den här situationen igen. Vi behöver få LO att bli en federation igen – och att alla förbund fokuserar på samma mål, säger Jonas Eriksson.

Vi måste nog dra på oss en tvångströja, allihopa. Vi alla måste lägga något i potten så vi inte kan bete oss på det här sättet.

David Aura, vk-ledare Gävle-Dala

Lösningen blev en gemensam motion till höstens LO-kongress. En motion där de föreslår att LO tar över makten från förbunden över de stora frågorna, som lägsta lönenivå, pensionerna och anställningstryggheten. 

– Vi vill se ett nytt federalt tvärfackligt löfte så vi inte hamnar i de här interna stridigheterna igen, säger Jonas Eriksson. 

– Vi har landat i att vi måste nog dra på oss en tvångströja, allihopa. Vi alla måste lägga något i potten så vi inte kan bete oss på det här sättet. Att vi blir tvungna att ta det här samlade greppet, säger David Aura. 

Era förslag innebär att Elektrikerförbundet kommer att förlora makt?

– Om alla våra förslag skulle gå igenom så ja, då skulle Elektrikerförbundet förlora makt inom LO, men i det längre loppet skulle vi bli starkare, säger Jonas Eriksson.

David Aura

Vi har politiker i dag som är mer klåfingriga än någonsin och problemet är inte bara att de är klåfingriga, det handlar även om okunskap.

David Aura, vk-ledare Gävle-Dala (Foto: Tomas Nyberg)

– Idén med en fackföreningsrörelse är att vi ska försöka gå tillsammans när vi kan. Elektrikerförbundet kan inte göra upp om Las, omställning och a-kassan själva, säger David Aura. 

Ett stort problem de ser i dag, är att politiken blandar sig i partsmodellen. 

– Vi har politiker i dag som är mer klåfingriga än någonsin och problemet är inte bara att de är klåfingriga, det handlar även om okunskap, de förstår inte hur arbetsmarknaden fungerar, säger David Aura. 

Om vi hade ett starkare LO skulle politiken kunna hållas borta?

– Åtminstone skulle vi kunna visa dem dörren. 

De är samtidigt självkritiska. De enskilda förbunden, som Elektrikerförbundet, har inte sett till alla förbunds bästa. 

– När vi inte har tagit tag i de här problemen med hyvling och dåliga anställningsformer så blir de förbund som drabbas mest av detta tvungna att ta tag i frågan på egen hand, säger Jonas Eriksson.

– En viktig insikt är att Elektrikerförbundet är pyttesmå. Vi är ett vasst förbund och jätteduktiga på det vi gör, men vi är ingenting om vi är själva, säger David Aura

Ett starkare LO skulle alltså enligt motionärerna kunna uppnås om de olika förbunden avsade sig mandatet för vissa större frågor. 

Jonas Eriksson

Vi behöver få LO att bli en federation igen – och att alla förbund fokuserar på samma mål.

Jonas Eriksson, ungdomsansvarig (Foto:Diana Oldenburg)

– Vi vill lägga från oss mandat, lägga från oss sådant som bara är bra för våra medlemmar för att göra det som är bäst för federationen, och vi förväntar oss att våra andra kamrater i de andra förbunden ska göra samma sak, säger David Aura och fortsätter:

– Om vi tvingar varandra att komma överens om vad som är viktigt för oss gemensamt, så kommer vi att kunna komma överens om riktlinjer för framtiden också. Och då har vi möjligheten att agera istället för att bara reagera som fackföreningsrörelse. I dag är det några andra som håller i taktpinnen. 

Bland annat föreslår de båda motionärerna att LO:s avtalsråd, som föreslås bestå av LO:s avtalssekreterare och representanter från varje medlemsförbund, ska normera en lägstanivå i medlemsförbundens kollektivavtal inför avtalsrörelsen.

Industrimärket ska alltså utmanas. 

– I dag kan Märket bli lite hur som helst, det finns ingen kontrollinstans. Vi vill ha en lägstanivå när vi sätter normeringen. Vad de inte får gå under, säger Jonas Eriksson. 

– Vi måste hitta en lönenormering som har större legitimitet över hela arbetsmarknaden, tillägger David Aura.

Urban Pettersson

En del områden som LO tidigare har haft inflytande över, men som lämnats över till förbunden, skulle vi kunna fundera på om det är läge för LO att få större inflytande över igen.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna (Foto: Gustav Gräll)

De säger dock att de inte räknar med att motionen kommer att gå igenom på kongressen. 

– Metall och Kommunal har ju nästan egen majoritet, påpekar Jonas Eriksson. 

– Vi lägger ju den här motionen för att vi tror på den. Men LO är i grunden en väldigt konservativ rörelse som behöver tid för att förändra sig, säger David Aura. 

– Alla förbund är nog inte redo att gå den här vägen ännu, men vi tror på förslaget, och vill skapa debatt om frågan, säger Jonas Eriksson.

Elektrikernas förbundsstyrelse har valt att ställa sig bakom motionen. 

– Elektrikerförbundet ser behovet av ett starkt LO. Utifrån det så tror vi att en del områden som LO tidigare har haft inflytande över, men som lämnats över till förbunden, skulle vi kunna fundera på om det är läge för LO att få större inflytande över igen, säger förbundsordförande Urban Pettersson. 

Ett tecknat papper
Ur motionen:

”För oss i Elektrikerförbundet är det tydligt att den gemensamma federationen måste reformeras för att komma till bukt med de problem vi tillsammans möter och de lösningar som måste till för att trygga framtiden för LO-kollektivets medlemmar.

Det kan nog vara så att vi själva lagt allt för stor fokus på vår egen förmåga att teckna riktigt bra kollektivavtal för våra medlemmar och enbart tittat på den stora bilden.

Den här prövningen har lärt oss att det måste vara tvärtom. Därför är vi beredda att göra vår del. Lägga ifrån oss mandat i den gemensamma potten för kollektivets bästa.”

Att-satserna:

• Att avtalsfrågor som slår brett över arbetsmarknaden ägs av Landsorganisationen.
• Att avtalsrörelsen leds av LO:s avtalssekreterare tillsammans med delegation med representant från varje medlemsförbund.
• Att LOs avtalsråd delegeras ett tydligare och bredare mandat för att kunna slutföra gemensamma och samordnade förhandlingar som därefter behandlas efter LOs fastställda arbetsordning.
• Att avtalsrådet normerar en lägstanivå på allmänna villkor i medlemsförbundens kollektivavtal inför avtalsrörelsen.
• Att medlemsförbundens kollektivavtal skall godkännas av LOs styrelse, för att säkerställa den normerade lägstanivån.
• Att lönenormeringen utreds för att vinna en större legitimitet över hela arbetsmarknaden.
• Att en utredning tillsätts för att utvärdera hur och var kollektivavtal kan ersätta nuvarande lagstiftning

Bild: Shutterstock/edit

LO:s kongress

LO:s 29:e kongress skulle egentligen ha hållits i sin helhet i juni 2020, men på grund av coronapandemin hölls då endast ett fåtal punkter, digitalt.

Resten av kongressen är uppskjuten till 29 november–2 december 2021. Egentligen har motionstiden redan gått ut, men öppnades åter för förbundsmotioner. Sista dag för att skicka in motioner till kongressen är 28 maj. 

Under kongressen samlas 300 ombud, fördelade mellan LO:s 14 förbund utifrån deras medlemsantal, och 100 ledamöter i LO:s representantskap plus LO:s styrelse.

  • Elektrikerförbundets ombud till LO-kongressen:

Jonas Eriksson, Joe Mayer, Andras Molnar, Nina Alexandersson, Julia Larsson

  • Elektrikerförbundets ledamöter i LO:s representantskap:

Pontus Boström, Louise Olsson och Mikael Pettersson

  • Elektrikerförbundets representant i LO:s styrelse:

Urban Pettersson