– Det är olyckligt att två fackförbund rusat iväg utan att ge oss övriga LO-förbund chansen att diskutera och försöka hitta en kompromiss, då det var ett enhetligt LO som tog beslutet att tacka nej till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK om anställningsskyddet.

En hand som trycker på en nödstopp-knapp

IF Metall och Kommunal ansluter sig till Las-uppgörelsen

Frågan om förändringar i Las

Nyheter

– Elektrikerna står fast vid den överenskommelse som finns inom LO och vi anser att Svenskt Näringsliv och PTK:s förslag om LAS inte kan ligga till grund för lagstiftning, då det inte ens i närheten löser de problem vi ser på dagens arbetsmarknad.

– Det vilar nu ett stort ansvar på IF Metall och Kommunals axlar. De må ha tagit ett beslut utefter vad de tror är bäst för sina medlemmar, men det påverkar alla arbetare i hela Sverige, säger Elektrikernas ordförande Urban Petterson på Elektrikernas Facebooksida om Kommunal och IF Metalls beslut att hoppa på LAS-överenskommelsen.