Den nya läroplanen är i mångt och mycket en återgång till ett tidigare system som gällde före 1994, där eleverna fick ämnesbetyg.

I dag gäller att eleverna får flera kursbetyg i ett och samma ämne som alla sedan räknas med i det slutliga betyget.

Det har under lång tid funnits kritik mot det nuvarande systemet med kursbetyg.

Kritiken har bland annat handlat om att tidiga misslyckanden följer eleverna hela vägen till slutbetyget, och inte alltid ger en rättvisande bild av elevens kunskaper och förmågor i slutet av studierna.

Nu tas alltså kursbetygen bort till förmån för ämnesbetyg.

Eleven måste själv välja bort

Sedan i höstas gäller även att alla yrkesförberedande program ger högskolebehörighet som standard.

Nu måste eleven själv välja bort kurser för att inte få högskolebehörigheten.

Tidigare gällde tvärtom, eleverna var tvungna att lägga till kurser för att få högskolebehörighet.

– Det här är något vi har väntat på i många år, sedan dåvarande skolminister Björklund* plockade bort den här möjligheten, säger Anton Levein.

Tror du att även eleverna tycker att det här är bra?
– Ja, jag tror det. Sen är det är klart, att frågar man en elev om den vill ha mer läxor eller slippa det, så är det nog många som inte vill ha mer läxor. Men jag tror att det här blir alldeles utmärkt, jag tror inte att det blir några problem för våra elever att klara av det här.

”Förväntar mig inte att de ska tacka mig”

För högskolebehörigheten gäller fler kurser i engelska och svenska.

Det är inget Anton Levein oroar sig för att eleverna på el- och energiprogrammet ska ha svårt med.

– Det är av jättestor vikt att de som ska jobba i vår bransch behärskar engelska. För det är en hyfsad internationell sektor, där det är mycket engelska. Och har man inte fått med sig engelska hemifrån eller från sina intressen så är det bara bra om man lär sig det ordentligt i skolan.

– Med det sagt förväntar jag inte att eleverna kommer att tacka mig för att ha bidragit till det här, men förhoppningsvis kommer de att se att det här bidrar positivt för dem i yrket.

*2011 tog Alliansregeringen med den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund (FP) bort den automatiska högskolebehörigheten från yrkesprogrammen. 

Det nya systemet

  • Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.
  • Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.
  • Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
  • Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.

Så fungerar el- och energiprogrammet:

Första året läses programgemensamma kurser.

Andra året läses inriktning, som el-teknik eller automation.

Tredje året läses yrkesutgång, som installationselektriker eller distributionselektriker.