Mina 33 år som elektriker, från 1980 till 2013, har gett mig mycket erfarenhet inom el-branschen. Därefter har jag gått ett antal kurser inom frivilligorganisationer, såsom ledarskap, instruktörskurser samt ungdomspedagogik.

Snart, i sommar, har jag utbildat närmare 1550 elever. Denna utbildning har skett mellan 2013-2022 i Stockholm Örnsberg, Uppsala, Liljeholmen, Strängnäs, Uppsala, Norrköping samt nu Eskilstuna.

Inom el- och energiprogrammet är det 13 delkurser inom elteknik och andra teknikområden. Jag har kört alla delkurser minst någon gång.

Desto mer och längre som jag utbildar inom elprogrammet så anser jag att vi verkligen behöver se över innehållet i denna utbildning.

Vi behöver inse att elteknikbranschens utveckling med nya produkter samt it-utveckling går med en väldans fart. Även mobilens betydelse kommer att utvecklas allt mer i framtiden.

Alternativa lösningar

Ett allt mer ansträngt läge inom den svenska elnätskapaciteten, och en fördubblad energiåtgång är att vänta.

Det kommer att behövas elektriker inom många eltekniksområden, det ryktas att elbranschen behöver 25 000 elektriker inom fem år.

Varför skall larm- och belysningsbranschen läsa elmotorkunskap? Varför ska elinstallation läsa larmkunskap?

Därför behöver vi titta på alternativa lösningar inom elprogrammet.

Varför skall larm- och belysningsbranschen läsa elmotorkunskap? Varför ska elinstallation läsa larmkunskap? Och så vidare.

Därmed inte sagt att de inte till viss del läser en inte alltför fördjupad del i dessa områden.

Dela upp kurserna

Det jag föreslår är att alla elever läser gemensamma delkurser och sedan splittar vi resterande delkurser med olika inriktningar och områden, vilket kan sägas vara yrkesområden.

Det kan innebära att vissa yrkesområden blir mättade på elektriker, därför kan man då stänga dessa områden tills behovet i samhället uppstår igen.

Andra yrkesområden kan behöva en större mängd elektriker och då hålls dessa områden öppen för ansökningar under en längre tid.

Som en enskild ellärare kan jag inte vara ensam om att ha denna tanke om förändringar som behöver införas för att få in ett flöde av elektriker i de olika yrkesområdena.