Jag har skruvat i elbranschen i 33 år, och därefter har jag arbetet i snart nio år som utbildare på elprogrammet, inriktning installationselektriker, både inom gymnasieskolan och Komvux.

Totalt har jag haft ungefär 1 500 elever under åren 2013 till 2022. Jag anser att det måste ske en förändring inom el-utbildningen.

Jag själv har nu kört alla delkurser inom denna el-utbildning på gymnasienivå under dessa snart nio år.

”Eleverna kan inte ta till sig kunskapen”

Det är inte lätt att följa med i den utveckling som el-branschen befinner sig i 2022, att utbilda inom den senaste tekniken är en stor utmaning för läraren i dennas el-yrkeskompetens. (Alla lärare har olika kompetenser inom elteknik)

En elev kan inte ta till sig 13 delkurser och alla föreskrifter, standarder och regler.

Pehr Sjöblom

Eleverna kan inte ta till sig den kunskap från alla 13 delkurser som krävs för att bli anställningsbara.

Elbranschen, arbetsgivarna med APL-platser, Skolverket samt lärarna behöver återigen ha en gemensam syn på den gymnasiala el-utbildningen.

Därför föreslår jag:

  • Tillsätt en yrkeskompetensinventering med i elteknikbranschen anslutna personer som delar in olika eller närsläktade yrkesområden.
  • En gemensam start för eleverna, efter en tid splittras eleverna i olika yrkesområden. Dessa områden kan styras efter behov på marknaden, stängas ner eller öppnas upp igen efter ett par års uppehåll.
  • Uppdatera Skolverket och dess innehålls krav utav det som skall vara med i utbildningen. Detta skall vara både mot traditionell elteknik och en mer framtida modern elteknik.

För höga krav på eleverna

Att fortsätta som det har varit sedan urminnes tider fungerar inte 2022 i den utveckling och komplexa elteknikvärld som vi befinner oss i. Den gamla skolan och innehållet i dagens elprogram ger inte sitt yttersta för detta utvecklingsskede till varje enskild elev.

Ska elbranschens elever känna att de hänger med i framtidens utbildningar så måste det även göras något för att förändra.

Pehr Sjöblom

Jag uppfattar det i stället som att el-utbildningen ger för mycket olika delar till elevens kunskapsnivå och kraven ställs allt för höga på eleven.

Ska elbranschens elever känna att de hänger med i framtidens utbildningar så måste det även göras något för att förändra. Vi Elektriker behövs nu, förr och i framtidens elinstallationer.

Behövs en ”genomkörare”

Med ovanstående ord: fler yrkesinriktningar behöver uppföras. En elev kan inte ta till sig 13 delkurser och alla föreskrifter, standarder och regler.

Det behövs specialister och verksamma generalister som har erfarenheten.

Kanhända att yrkesprogrammen får en genomkörare i och med detta inlägg.