Årets prov var det sjätte i ordningen. Det är de två-tre senaste årens prov som utformats på ett mycket märkligt sätt, menar Daniel Eriksson.

Endast cirka 50% av eleverna klarade provet

– Man testar inte elevernas kunskap på samma sätt som tidigare, utan frågorna är ställda på ett sätt att du inte förstår frågan vid en första läsning, du måste läsa frågan kanske tre gånger innan du förstår vad de frågar efter. Det innebär att provet inte testar vad eleverna kan om elsäkerhet, utan istället testar läsförståelse, säger han och tillägger:

– En uppskattning är att det senaste provet var 70 procent läsförståelse, 30 procent ett kunskapstest.

Endast hälften klarade provet

Vid årets provtillfälle klarade ungefär hälften av Daniel Erikssons elever provet.

– Tidigare har det varit ett par enstaka som inte klarade provet, de som inte pluggar. I år såg vi ett mönster. De första som gick ut från provet fick inte godkänt, men de som satt kvar länge och gick igenom frågorna riktigt grundligt, de klarade provet.

– Det var de som är väldigt duktiga i vanliga fall som lämnade in snabbt, men de klarade inte provet.

Daniel Eriksson
Daniel Eriksson, el-lärare på Peder Skrivares skola i Varberg.

Testar läskunnighet – inte kunskap

Det är enligt reglerna att ha med skrifter som Elinstallationsreglerna, Elsäkerhet vid arbete (EvA) och Skötsel av elektriska anläggningar under provet, och den som gör provet har väldigt lång tid på sig, flera timmar.

Därför menar Daniel Eriksson att egentligen skulle vem som helst som är läskunnig klara provet, även den som inte läser el-programmet.

– Och det är väl el-elevernas kunskap som ska testas? Inte hur man kan läsa böcker och tolka frågorna?

I dag känns det mer som en skrivbordsprodukt som någon akademiker skapat.

Daniel Eriksson, el-lärare

”Borde ta hjälp av yrkesaktiva elektriker”

Hur skulle du önska att provet var utformat?

– Frågorna borde testas på branschfolk innan provet. För idag känns det mer som en skrivbordsprodukt som någon akademiker skapat. ECY borde ta hjälp av några elektriker som arbetar i branschen som får vara med och utforma provet, så att det blir mer verklighetstroget.

– Och det skulle vara bättre om eleverna hade 45 minuter på sig utan hjälpmedel. Du har ju inte med Elinstallationsreglerna ute i fält, utan då ska du ha kunskapen i huvudet. De här eleverna ska ju faktiskt ut och jobba i verkligheten och då måste provet som testar deras kunskap vara relevant.

På tisdag 3 maj har de elever som inte klarade vårens ECY-prov möjlighet att göra ett omprov.

Detta är ECY-provet

  • Nationellt branschprov är framtaget av elteknikbranschen som ett led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens.
  • Både elever som läser El- och energiprogrammet på gymnasiet och elever inom vuxenutbildningen skriver proven.
  • För att få anställning som lärling krävs godkänt på ECY-provet.
  • Till årets prov var totalt 2 530 elever anmälda till Installationsprovet samt totalt 3 410 elever anmälda till Elsäkerhetsprovet.

Källa: ECY