”Det ingår i ECY:s uppdrag att tillse att de utbildningar som finns håller en hög kvalitet och att den kompetens som kommer ut i branschen har rätt och relevant kompetens.

Det är av yttersta vikt att alla som ska arbeta som elektriker kan arbeta elsäkert. För sin egen-, kollegors- och kundens säkerhet.

För att säkerställa att alla elever som lämnar El- och Energiprogrammet kan arbeta elsäkert mäts deras kunskaper årligen vid ett Elsäkerhetsprov som ECY anordnar.

Frågorna i provet konstrueras av en provgrupp bestående av representanter från lärarsidan, elbranschen och elsäkerhetsexperter.

Vi strävar alltid efter att förbättra provet varför vi gärna tar emot förslag på förbättringar och idéer på frågor.

Åsa Gabrielsson, verksamhetsansvarig ECY

Varje år görs en översyn av tidigare frågor och nya frågor tillkommer. I år var många frågor nya då en förändring skett på en av de skrifter som provet baseras på.

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK FS 2006:1 har upphört och samband med det publicerade Installatörsföretagen en branschanvisning, Elsäkerhet vid arbete, som till viss del ersätter föreskriften.

Mot bakgrund av förändringarna, samt att antalet elolyckor bland unga elektriker ökat, har ECY under läsåret haft ökat fokus på Elsäkerheten och Elsäkerhetsprovet:

  • ECY har erbjudit kurser i Elsäkerhet vid arbete för Ellärare via INSU, till kraftigt subventionerade priser.
  • På Yrkeslärarkonferensen 2021 ägnades en heldag åt föreläsningar på temat elsäkerhet och vad som gäller när föreskriften upphör.
  • ECY har tillsett att alla landets gymnasieskolor fått en klassuppsättning av den nya branschanvisningen, Elsäkerhet vid Arbete, kostnadsfritt
  • Vi har informerat på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra kanaler på sociala media om de förändringar som skett och hur det kommer att påverka årets prov.
  • Vi har bjudit in till fikaträffar via Teams där lärare kan ställa frågor både före och efter provet.

Vi strävar alltid efter att förbättra provet varför vi gärna tar emot förslag på förbättringar och idéer på frågor.”