Under onsdagsmorgonen meddelade Socialdemokraterna att man vill gå vidare med parternas överenskommelse om ändring av arbetsrätten i stället för att lagstifta enligt den statliga utredningen av Gudmund Toijer. Det skrev statsminister Stefan Löfven (S) på Facebook.

”Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en förändring av anställningsskydd och omställning ska ske utifrån parternas överenskommelse, i stället för den så kallade Toijer-utredningen.

Under en presskonferens på morgonen förtydligar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att det handlar om den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv står bakom, men som LO enhälligt ratat, skriver Arbetet.

– Det står väldigt tydligt i Januariavtalet att finns det en överenskommelse från parterna ska regeringen arbeta vidare med det i stället för utredningen, säger hon. 

Regeringens besked om LAS är välkommet. Den dåliga statliga utredningen skjuts äntligen i sank.

Marie Nilsson. IF Metalls ordförande

Hon lägger till att hon beklagar att det blev två parter i stället för tre som står bakom överenskommelsen. 

Och när det gäller det omställningsavtal för cirka en miljon offentliganställda, som slöts i våras, hänvisar Eva Nordmark till vidare analys för att lagstiftningen ska bli så bred som möjligt.

– Självklart måste det analyseras hur dessa avtal påverkas när vi nu går vidare med PTK och Svenskt Näringsliv.

Arbetets söker LO:s ordförande Susanna Gideonsson som även sitter i Socialdemokraterna verkställande utskott.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson välkomnar beskedet på Twitter:

”Regeringens besked om LAS är välkommet. Den dåliga statliga utredningen skjuts äntligen i sank. IF Metall vill delta i samtal mellan politiken och parterna, för att vara med och påverka hur kommande lagstiftning utvecklas”, skriver hon.

Även Livs ordförande Eva Guovelin är nöjd över regeringens besked.

– Det är bra att regeringen inte går vidare med Toijer-utredningens förslag. Vi sa nej till Svenskt Näringslivs slutbud, men jag kan förstå att regeringen hellre går vidare med det som utgångspunkt, säger Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. 

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet, och ett av regeringens samarbetspartier, kommenterar på Twitter:

”Bra att också S nu ställer sig bakom det som PTK och SN sagt ja till. Dessa parter har bett om tid för att själva analysera, avtala och återkomma till oss. Viktigt att vi respekterar det. Självklart är det helheten i de ansvarstagande parternas förslag som ska genomföras.”

LO har aldrig godtagit uppgörelsen som PTK slutit. Därför kan den inte vara grunden för lagstiftning för LOs medlemmar.

Jonas Sjöstedt (V)

Nyamko Sabuni, partiledare för det andra samarbetspartiet Liberalerna skriver på Facebook att partiet inte kommer att acceptera några större förändringar i det förslag om Svenskt Näringsliv och PTK kom fram till: 

”Men låt mig vara tydlig till Socialdemokraterna: Vi kommer inte att acceptera att den part som inte mäktade med att förhandla ända in i mål, LO, får någon fördel utöver den överenskommelse som träffats. Det är den överenskommelse om arbetsrätten som inkommer – inte något annat – som vi i det läget kommer att gå vidare med. Det LO krävde och inte fick igenom partsöverenskommelsen kommer de inte få igenom nu heller.”

Jonas Sjöstedt (V), som tidigare hotat med att väcka misstroende mot regeringen i fall man går vidare antingen med las-utredningens förslag eller en överenskommelse utan LO:s medverkan, skriver på Twitter:

”Det är bra att LAS-utredningen inte ska bli lag. Det är en viktig delseger för alla oss som vägrar slå sönder anställningstryggheten och anser att parterna ska förhandla om och avgöra dessa frågor. Men…

LO har aldrig godtagit uppgörelsen som PTK slutit. Därför kan den inte vara grunden för lagstiftning för LOs medlemmar. Regeringen kan inte påtvinga LO försämringar, det kan vi inte godta.

Lösningen är att LO får förhandla utan hot om lagstiftning. Nu måste LO-medlemmarnas problem vara i fokus som otrygga anställningar, hyvling och missbruk av bemanningsföretag.”


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.