–I dag har vi in princip inställningen att vi inte ska låna till investeringar utan betala dem med kontanta pengar, säger Markus Kallifatides, ekonom och ordförande för Reformisterna, till Sekotidningen

Reformisterna lägger i ett eget budgetförslag fram en plan för en ny ekonomisk politik som i hög grad går ut på att staten satsar hundratals miljarder på infrastrukturinvesteringar och välfärd. 

Markus Kallifatides menar att det skulle vara en riktigt bra affär för Sverige att låna till investeringar i dag när räntan är negativ, under noll procent. Av ett lån på 100 miljarder behöver staten med dagens ränteläge bara betala tillbaka 85 miljarder. 

–Behoven av investeringar är enorma och vi måste ta chansen för att exempelvis täcka behovet av bostäder framöver. Vi behöver även stora gröna investeringar för att komma till rätta med klimatproblemen, säger han.

Reformisterna föreslår även att staten delar upp budgeten i en driftbudget och en budget för investeringar, som det såg ut för 20 år sedan. Då skulle 100 miljarder kunna flyttas över från drift till investeringar.

Föreningen vill också ha en höjning av skatterna för de som har kapital och höga inkomster. 

–Våra förslag frigör totalt 240 miljarder kronor till välfärdens olika delar, allt från höjda pensioner, höjd a-kassa och sjukförsäkring till infrastruktur. En del av det lånar vi till, men inte till pensioner och liknande. Vi har räknat noga och kommit fram till att vi har råd! Det finns pengar.

En förklaring till att staten inte investerar och satsar på välfärden i samma utsträckning som på 1970-talet är, enligt Markus Kallifatides, att det länge funnits en enighet i riksdagen om att staten ska hålla igen med utgifter och strama åt. 

En inställning som är på väg att förändras, framför allt i omvärlden, men också i Sverige, enligt Reformisterna, som med sitt budgetförslag hoppas få socialdemokratiska partiet att förändra sin ekonomiska politik.

–Vi behöver en debatt om vilken väg vi ska gå. Klyftorna i Sverige har ökat mer än i andra länder och den trenden ser ut att fortsätta om vi inte gör något, säger Markus Kallifatides.


Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.