Varför gör ni det här?

– Vi måste driva de frågor som är viktiga för medlemmarna i deras vardag och se de problem de upplever på arbetsplatsen. Det behöver vi göra dels för att bli relevanta som fackförening, men även för att skapa förståelse för vår facklig-politiska samverkan och få legitimitet för den.

Hur har ni kommit fram till att en mejlundersökning är det bästa sättet att ta reda på det?

– Vi har tagit hjälp av ett av opinionsinstituten i utformandet av undersökningen och vi har insett att för att vi ska få veta vilka som är medlemmarnas viktigaste frågor måste vi göra en bred undersökning, så att alla ska få möjligheten att delta.

– Risken om våra förtroendevalda gått ut och frågat medlemmarna samma sak är att de skulle kunna göra sina egna värderingar av svaren, nu blir det medlemmarna själva som får ordet. Det finns inga vinklade frågor och alla svar är anonyma.  

Vad kommer ni att göra med svaren?

– Vi kommer att formulera våra krav mot politikerna utifrån dem, och sedan förväntar vi oss leverans av politiken i form av vallöften och genomförda reformer.

Men om svaren inte blir vad ni tänkt er?

– Man måste våga fråga vad medlemmarna vill, trots att svaren kanske inte blir exakt vad ett huvudkontor eller förbundsledning vill. Vår roll är att företräda våra medlemmar.

Innan årsskiftet behöver förbundet få in svaren för att de ska komma med i utformandet av de politiska kraven.