Idag är inte vilken dag som helst. Det är nämligen skyddsombudens dag – och det måste uppmärksammas.

På El-ettan har vi cirka 150 skyddsombud som varje dag räddar liv och bidrar till en bättre arbetsmiljö, och vi vill rikta ett stort tack till alla er.

Arbetsmiljö berör direkt eller indirekt alla i Sverige. Ändå upplever vi regionala skyddsombud på El-ettan att detta uppmärksammas för lite.

Statistiskt sett dör en arbetare i veckan*. Lägg där till över 100 000 arbetsskador/arbetssjukdomar som sker årligen, så inser du hur eftersatt arbetsmiljön är.

Detta är hemska livsöden och enorma förluster för de drabbades familjer och anhöriga.

Sanningen är att varje gång högern haft möjlighet sedan 2006, då regeringen Reinfeldt tillträdde, så har man skurit ner i resurserna till arbetsmiljön.

Claes Thim, Karl Löfvenberg och Johan Hytte

Vi regionala skyddsombud menar att arbetsmiljöarbetet måste prioriteras högre på arbetsplatserna och få de resurser som behövs.

Arbetsmiljö är dessutom i högsta grad en politisk fråga, då arbetsmiljön regleras i lag – något riksdagen beslutar om.

Men det är också de politiska besluten som styr hur många inspektörer det ska finnas på Arbetsmiljöverket, vilka resurser de regionala skyddsombuden ska få och vilka krav som ska ställas på arbetsgivare med mera.

Här ser vi en väsentlig skillnad mellan de olika partierna i riksdagen. Det finns de som helt vill ta bort skyddsombuden från facket, sänka anslagen till Arbetsmiljöverket och spara in pengar på forskning kring hur arbetsmiljön kan bli bättre.

Sanningen är att varje gång högern haft möjlighet sedan 2006, då regeringen Reinfeldt tillträdde, så har man skurit ner i resurserna till arbetsmiljön.

Senaste gången var 2018, då det var kaos kring regeringsbildandet.

Då passade Moderaterna och Kristdemokraterna på att slänga fram en budget som i vanlig ordning innehöll mindre resurser till arbetsmiljön. Denna gick igenom tack vare Sverigedemokraternas stöd.

Detta gör att möjligheterna för oss skyddsombud att få hjälp och stöd av Arbetsmiljöverket minskar drastiskt. 

För att få till en förändring krävs att vi arbetare än en gång går ihop och ställer krav på våra folkvalda politiker i dessa frågor.

Claes Thim, Karl Löfvenberg och Johan Hytte

Den röd-gröna regeringen har gjort mycket för arbetsmiljön. Man har höjt anslagen till Arbetsmiljöverket, gett de olika myndigheterna i uppdrag att göra gemensamma razzior ute på arbetsplatserna och stärkt skyddet kring psykisk ohälsa och trakasserier – för att nämna några genomförda åtgärder.

Det är bra, men helt ärligt är det långt ifrån tillräckligt.

Sveriges riksdag består till 60 procent av högerpartier, vilket försvårar enormt för att få stöd för arbetsmiljöfrämjande politik. Dessa 60 procent bidrar till att många förslag urvattnas eller avslås av riksdagen.

För att få till en förändring krävs att vi arbetare än en gång går ihop och ställer krav på våra folkvalda politiker i dessa frågor.

Det är två år kvar till nästa val.

Helt ärligt: Visst är det fint med en 100-lapp mer i plånboken, men var kommer de pengarna ifrån? Jo du själv får bland annat en sämre arbetsmiljö.

Så vi tycker att vi ska satsa på att förbättra arbetsmiljön istället, för det gynnar alla i samhället. 

Claes Thim, Karl Löfvenberg och Johan Hytte
Regionala skyddsombud på El-ettan


* I år har siffran över döda arbetare sjunkit till 28 personer, här tror vi Corona varit en bidragen faktor eftersom färre kunnat gå till arbetet. Corona borträknat så är snittet över 50 döda arbetare om året.