De regionala skyddsombudens roll fortsätter splittra riksdagen. 

Nu vill en majoritet i arbetsmarknadsutskottet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna att regeringen utreder vilken effekt ombuden egentligen har.

Det görs i ett så kallat tillkännagivande till regeringen, skriver Arbetet.

I dag är de regionala skyddsombudens mandat ”otydligt” anser utskottsmajoriteten, som också tycker att regeringens förslag om att öka ombudens befogenheter ”riskerar att öka otydligheten samt försvåra det lokala arbetsmiljöarbetet”.

Utskottet vill därför utvärdera vilken effekt de regionala skyddsombuden har.

Man menar även att det är ”orimligt” att riksdagen ska ta ställning till regeringens förslag, som bland annat skulle innebära att skyddsombuden skulle få komma in på arbetsplatser där facket inte har medlemmar, utan en utredning.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.

De tycker i stället att det är ”olämpligt” att skjuta på frågan genom ny statlig utredning. 

Den 3 juni ska frågan debatteras och beslutas i riksdagen.

Regionala skyddsombud

Ett regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som andra skyddsombud och företräder medlemmar i det regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud. 

Det krävs att det finns minst en medlem i regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsstället. 

De regionala skyddsombuden får inte företräda arbetstagare när det finns en skyddskommitté.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.