Att vara skyddsombud är ofta ett otacksamt uppdrag.

Ett skyddsombud gör sig ofta obekväm, ställer krav på skyddsutrustning och ifrågasätter farliga arbetsmoment.

En jobbig jäkel helt enkelt.

Men om inte skyddsombuden säger ifrån när risker i arbetet uppkommer, vem gör det då?

I dag, på Skyddsombudens årliga dag, hyllar vi alla jobbiga jäklar!

Sant eller falskt? Testa dig själv!

Skyddsombudens dag utlystes 2012 och infaller varje år under onsdagen i vecka 43 – EU:s arbetsmiljövecka. Tanken är att uppmärksamma det viktiga uppdrag som skyddsombuden har.

Men vad innebär det uppdraget egentligen? Fira med att se hur mycket du kan om skyddsombud listan nedan. 

Och du, oavsett hur det går i testet: Glöm inte bort att ge ditt eget skyddsombud lite uppskattning! 

En röd ikon med ett kryss på
1. Alla arbetsplatser måste ha skyddsombud?

Falskt. Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med minst fem arbetstagare, och på mindre arbetsplatser om arbetsmiljön är riskfylld.

Bild: Colourbox

En röd ikon med ett kryss på
2. Arbetsmiljöverket måste godkänna ett skyddsombud?

Falskt. Det är bara fack och arbetstagare som utser skyddsombud.  

Bild: Colourbox

En röd ikon med ett kryss på
3. Skyddsombud måste vara med i facket?

Falskt. Skyddsombud utses i första hand av lokal facklig organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det saknas fack utser arbetstagarna skyddsombud ändå.

Bild: Colourbox

En grön ikon med en bok på
4. Skyddsombud har rätt att stoppa farligt arbete?

Sant. Men bara om det föreligger omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa. 

Bild: Colourbox

En röd ikon med ett kryss på
5. Skyddsombudet ansvarar för att arbetsmiljön är säker?

Falskt. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Skyddsombudet ska samverka med arbetsgivaren och bevaka att hen tar sitt ansvar.

Bild: Colourbox

En grön ikon med en bok på
6. Skyddsombud har rätt att utföra sitt uppdrag på betald arbetstid?

Sant. Skyddsombudet har rätt att ta den arbetstid uppdraget kräver. 

Bild: Colourbox

En röd ikon med ett kryss på
7. Regionala skyddsombud (RSO) får agera som skyddsombud på alla arbetsplatser i sina regioner?

Falskt. RSO får bara verka på arbetsplatser där deras fack har medlemmar. RSO får inte heller gå in på arbetsplatser som har bildat skyddskommitté.

Bild: Colourbox

En grön ikon med en bok på
8. Även andra än skyddsombud kan anmäla bristande arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket?

Sant. Alla arbetstagare kan göra en anmälan till myndigheten. Arbetsmiljöverket avslöjar inte vem som gjort en sådan anmälan. Även den som inte är anställd kan tipsa om dålig arbetsmiljö på en arbetsplats och kan då välja att vara anonym om den vill. 

Bild: Colourbox

En grön ikon med en bok på
9. Skyddsombud har rätt att få utbildning?

Sant. Lagen säger att det är ett delat ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare att skyddsombudet får den utbildning som behövs. 

Bild: Colourbox

En röd ikon med ett kryss på
10. Skyddsombud kan straffa den som inte följer säkerhetsreglerna?

Falskt. Skyddsombudet kan påtala att du inte gör som du borde och berätta det för arbetsgivaren, men inte själv utdela någon form av bestraffningar. 

Bild: Colourbox


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.