Vi på El-ettan jobbar dagligen för att arbetsmiljön ska bli bättre därute för våra medlemmar.

Förra vecka var det internationella arbetsmiljöveckan, och då kallade vi in samtliga regionala skyddsombud för att satsa lite mer.

En person i gul jacka och hjälm tittar upp mot en bjälke på ett bygge

Striden om skyddsombuden

Skyddsombud: Vad är sant och falskt?

Lista

Totalt var vi sju regionala skyddsombud ute i Stockholm och på Gotland. 

Under veckan genomförde vi fyra digitala skyddsombudsutbildningar, där vi bland annat diskuterade grunderna i arbetsmiljön och hur vi arbetar som skyddsombud.

Sedan hade vi tema skyddsanordningar och fallrisker. Kring det finns det hur mycket regler som helst att hålla koll på.

Det är omöjligt att veta allt, men förhoppningsvis blev våra skyddsombud lite klokare och vet framöver var de kan hitta information. 

Utöver detta så genomförde vi oannonserade skyddsronder, och det var minst sagt blandat resultat där.

Vi besökte 13 olika elföretag. Resultatet blev:

Claes Thim, Karl Löfvenbergn och Johan Hytte

”En död arbetare i veckan – vi måste ställa krav på politikerna”

Debatt

  •  Två arbetsplatser fick avbryta allt arbete omgående, där el-arbetsgiven själv valde att plocka bort sina montörer.
  • En arbetsplats blev vi nekade tillträde till av Bas-U
  • Vi har hittat fusk med ID06
  • Vi har fått tipsa Arbetsmiljöverket och Fairplay Bygg om en arbetsplats som vi inte vågade besöka, då vi fick ett väldigt konstigt bemötande och vi misstänker stora brister.

De vanligaste bristerna vi såg var:

  • Avsaknad av säkra utrymningsvägar och rutiner kring dessa.
  • Brister i delegeringar av Elsäkerhetsledare.
  • Arbete med dammbekämpning var bristfällig.
  • Fallrisker, främst skyddsanordningar som var undermåliga.
  • Brandskyddet ej godkänt, vanligtvis avsaknad av brandsläckare.
  • Första hjälpen-utrustning saknades.

Det här var en inblick i hur det ser ut i vår bransch.

Vi jobbar dagligen för en bättre arbetsmiljö men vi märker att det finns hur mycket som helst att göra.

Vi kommer fortsätta detta arbete och behöver du som medlem hjälp.

Tveka inte att höra av dig!

Claes Thim
Regionalt Skyddsombud &
Arbetsmiljösamordnare på El-ettan