Tre av El-ettans regionala skyddsombud: Joel Nyberg, Johan Hytte och Kostas Gakios. De bär alla de gröna skyddsombudshjälmarna.

Vi ses på kontoret i Solna. El-ettans regionala skyddsombud har en liten stund ledigt mellan skyddsronder och utbildning av de lokala skyddsombuden.

Det är den internationella Arbetsmiljöveckan, en vecka där Elektrikerna lägger stort fokus på arbetsmiljön. Än större än vanligt.

– Det är oftast elektrikernas skyddsombud som säger ifrån om arbetsmiljön ute på byggena. Det är en kulturgrej, det har alltid varit så, säger Johan Hytte, ett av El-ettans för närvarande fem regionala skyddsombud i Stockholm.

Den här veckan har de regionala skyddsombuden genomfört skyddsronder på olika byggen i Stockholmsområdet tillsammans med Byggnads och Målarna.

För vår del var det ett solklart stopp för elektrikerna på bygget, vi försökte få med Byggnads på det, men de ville inte.

Joel Nyberg, regionalt skyddsombud El-ettan

Vissa besök har varit bra, andra rent katastrofala. Joel Nyberg, även han regionalt skyddsombud vid El-ettan, berättar om en skyddsrond han gjorde på ett bygge tillsammans med Byggnads dagen innan. 

– Det var bland annat livsfarliga ställningar och hål i golvet som inte var täckta. För vår del var det ett solklart stopp för elektrikerna på bygget, vi försökte få med Byggnads på det, men de ville inte, utan skrev en 6:6a istället. Men är det en fara för liv och hälsa, då är det bara att stoppa, så kan vi häva stoppet sedan när de åtgärdat bristerna. Så resonerar jag. 

Något stopp blev det dock inte. Joel kontaktade projektledaren som valde att plocka bort montörerna från bygget. 

– Han var väldigt tacksam över att jag berättade hur det såg ut. När det funkar så här är det ju klockrent. Vi behöver inte lägga formellt skyddsstopp, utan vi tar det med våra projektledare istället. Det är det absolut bästa, då är det ett gemensamt beslut.

Ibland undrar man om de förstår att det är människor det handlar om, som har familj och ett liv vid sidan av och ska kunna gå i pension någon gång.

Joel Nyberg, regionalt skyddsombud El-ettan

– Det är oftast så det funkar när vi är ute som regionala skyddsombud. Arbetsgivarna tar sitt ansvar och plockar bort montörerna. Jag har varit med några gånger då vi plockat bort elektrikerna, och snickarna står där och säger ”men vi då”? Då måste vi svara att de får ringa Byggnads. Vi kan inte göra något åt det, säger Johan Hytte. 

Gruppbild på skyddsombuden utomhus

Elektrikernas skyddsombud stängde två arbetsplatser

Insänt

– Ett drömscenario hade varit om alla yrkesgrupper kunde samarbeta, så att alla på ett livsfarligt bygge tas därifrån, säger Kostas Gakios, det allra nyaste av El-ettans regionala skyddsombud. 

Dagen innan tidningens besök gjorde Kostas Gakios och Johan Hytte en skyddsrond på ett skolbygge i Nacka.

Ett bygge där hela arbetsplatsen var täckt av damm. Och just dammet är ett stort problem, menar Elektrikernas skyddsombud. 

– Ofta hamnar vi i ett moment 22, för det står ofta i kontrakten att underentreprenörerna ska städa efter sig själva, men det här generella dammet på hela bygget är det ingen som har ansvar för. Så istället för att hitta en lösning så står man bara och kastar paj på varandra. Men projektledaren vi pratade med i går förstod när vi diskuterade att de måste ta itu med det generella dammet, säger Johan Hytte. 

– När byggaren bara har platsledning är det som värst. Då har de minst koll och det blir som skitigast, säger Joel Nyberg. 

Förstår alla att dammet är en arbetsmiljörisk?

– Ibland undrar man om de förstår att det är människor det handlar om, som har familj och ett liv vid sidan av och ska kunna gå i pension någon gång. Men samtidigt så är det sällan någon vill en annan människa illa, så det handlar nog mest om brist på kompetens. Folk förstår inte att damm är farligt, säger Joel Nyberg. 

Ett drömscenario hade varit om alla yrkesgrupper kunde samarbeta, så att alla på ett livsfarligt bygge tas därifrån.

Kostas Gakios, regionalt skyddsombud El-ettan

– ”Lite damm skadar inte”, brukar det heta ute på byggena, säger Kostas Gakios

– ”Ni elektriker är allergiska mot damm”, har jag fått höra, säger Johan Hytte. 

En person i gul jacka och hjälm tittar upp mot en bjälke på ett bygge

Striden om skyddsombuden

Skyddsombud: Vad är sant och falskt?

Lista

För att komma åt dammproblemen önskar skyddsombuden dels bättre dammlarm, dels en tydligare ansvarsfördelning. 

– Personliga dammlarm vore drömmen, för det är alltid bråk om det här, säger Kostas Gakios. 

– Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter är ute på remiss, och där finns förslag om att tydliggöra vem som är ansvarig för vad, det skulle underlätta för oss. Då vet vi vilken vi ska prata med, säger Joel Nyberg. 

Vad önskar ni för stöttning från förbundet i ert uppdrag som regionala skyddsombud?

– Mer backning från förbundet, det kan vara ganska ensamt att vara skyddsombud. Det har också varit hotfullt vissa gånger. Men jag är bara en vanlig människa och blir det hotfull stämning så är det bara att backa, vi är inte där för att sätta dit någon, utan vi är där för att förbättra arbetsmiljön. Vi är inga poliser, säger Joel Nyberg och tillägger:

– Vi behöver mer resurser så att vi kan bedriva verksamheten. Vi behöver hjälpa de lokala skyddsombuden och även kunna arbeta proaktivt. Nu blir det mer släcka bränder.

Byggnads har anställda, det blir helt annan kontinuitet. Det här är den främsta anledningen till att jag försvinner, och det är sorgligt.

Johan Hytte, regionalt skyddsombud El-ettan

Johan Hytte håller med.

– Vi behöver mer tid, mer resurser. Vi är för få. Samtidigt som vi är regionala skyddsombud är vi huvudskyddsombud på våra egna företag. Jag skulle önska att förbundet anställde de regionala skyddsombuden, istället för att vi ska vara förtroendevalda. 

Varför?

– Trygghet och långsiktighet, för nu har vi en stor osäkerhet. Som skyddsombud är du vald på tre år. Men allt hänger i luften. Säger arbetsgivaren att ”nu kan du inte vara borta och göra det där” så kan man ju inte. Byggnads har anställda, det blir helt annan kontinuitet. Det här är den främsta anledningen till att jag försvinner, och det är sorgligt, för det här är det roligaste jag har gjort, de här två och ett halvt åren som regionalt skyddsombud. 

Johan Hytte slutar som regionalt skyddsombud för El-ettan i slutet av november. Han ska byta jobb och börja som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Då kommer det att finnas fyra förtroendevalda regionala skyddsombud på El-ettan i Stockholm med 3 000 medlemmar. 

Fakta

El-ettan har i skrivande stund fem regionala skyddsombud i Stockholm: Johan Hytte, Joel Nyberg, Kostas Gakios, Karl Löfvenberg och Claes Thim. Därutöver är Benny Rosengren regionalt skyddsombud på Gotland. 

De regionala skyddsombuden utses av förbundsstyrelsen efter verksamhetskretsarnas förslag. 

Totalt har Elektrikerna ungefär 140 skyddsombud och 3 000 medlemmar i Stockholm/Gotland. Det finns plats för betydligt fler skyddsombud, menar de regionala skyddsombuden. 

Johan Hytte

Huvudskyddsombud Bravida de senaste sju åren. Regionalt skyddsombud sedan två och ett halvt år. Slutar i slutet av november för nytt jobb. 

Bild: Anna Norling

Joel Nyberg

Huvudskyddsombud och klubbordförande Ohmegi. Regionalt skyddsombud sedan ett år tillbaka. 

Bild: Anna Norling

Kostas Gakios

Huvudskyddsombud K4. Ny som regionalt skyddsombud. 

Bild: Anna Norling

Text och foto: Anna Norling