Onsdagen den 23 oktober uppmärksammar vi skyddsombuden i Sverige. Aldrig någonsin i historien har dessa skyddsombud varit viktigare än idag och alla andra dagar under året.

I vårt land så utför man 5000 heltidstimmar i vad vi kallar skyddsarbete med ombud som i det flesta fall är utsedda av den löntagarkollektivet på arbetsplatsen.

Dödsfallen är toppen på ett isberg. De som skadar sig för livet av olycka eller utslitning får färre rubriker.

Jussi Nieminen Jusola

Dessa ombud samverkar idag med sina respektive arbetsgivare kring avtal samt med lagstiftning som grund. Ändå saknar ca 100 000 företag skyddsombud trots att de enligt lag är skyldiga att utse ett skyddsombud.

Varför är då skyddsombuden viktigare än någonsin? Det är naturligtvis sorgligt att läsa tidningen och konstatera att vi varje år slår nytt rekord i antalet dödsfall på den svenska arbetsmarknaden.

Dödsfallen är toppen på ett isberg. De som skadar sig för livet av olycka eller utslitning får färre rubriker.

Förra året dog 50 personer på sin arbetsplats och i år är vi redan uppe i 38 stycken. Utanför denna statistik har vi ett stort mörkertal som inte syns i någon statistik: De som väljer att ta sitt liv på grund av sin arbetsmiljö på företaget där man jobbar.

Utanför denna statistik har vi ett stort mörkertal som inte syns i någon statistik: De som väljer att ta sitt liv på grund av sin arbetsmiljö på företaget där man jobbar.

Jussi Nieminen Jusola

Just den sistnämnda är långt mycket större än de som enligt statistiken avlider på sin arbetsplats.

Här är det specifikt viktigt med skyddsombud som verkar på samma arbetsplats, där man träffar sina kamrater varje dag och kan notera både psykisk ohälsa – samt eventuella problem med någon form av missbruk.

Denna grupp skulle naturligtvis öka om utomstående organisation än kamraterna på arbetsplatsen tar över uppdraget att bringa ordning på den svenska arbetsmarknaden.

Den sista parametern som skyddsombuden kämpar med är alla oseriösa företag som på ett osunt sätt konkurrerar om arbetet i vårt land. Det haglar rapporter från polisen, ekobrottsmyndigheterna, arbetsmiljöverket, och arbetsförmedlingen om en pågående handel av människor som används i rena slavkontrakt och brottslighet.

De självutnämnda arbetarpartierna som försöker ändra den ordningen kopierar Svenskt näringsliv rakt av och vill undvika att medarbetare tillsätter de viktigaste ombuden.

Jussi Nieminen Jusola

Naturligtvis måste denna handel upphöra om vi inte skall få flera hundra dödsfall per år. Det är därför oerhört viktigt att skyddsombuden så långt det går är knutna till den kollektivbärande organisation på respektive arbetsplats.

De självutnämnda arbetarpartierna som försöker ändra den ordningen kopierar Svenskt näringsliv rakt av och vill undvika att medarbetare tillsätter de viktigaste ombuden.

Rimligast hade varit att vi idag, onsdagen den 23 oktober hyllar alla våra skyddsombud både lokala och regionala för det viktiga arbete de utför – istället för att påstå att hela organisationen måste göras om.