Det var en dag i somras som de båda regionala skyddsombuden Claes Thim och Jens Hansson vid Region Mitt stannade till utanför en restaurang i Sundbyberg i Stockholm. Ett bygge pågick och de båda beslutade sig för ett besök.

Ett besök som slutade med polisanmälan om brott mot ellagstiftningen.

Bygget vid restaurangen i Sundbyberg lämnade mycket att önska. Det handlade bland annat om belamrade utrymningsvägar, bruk som blandades helt öppet, vilket i sig skapade mycket damm, och farliga ställningar.

Men också om livsfarliga eldragningar. Byggströmmen var inkopplad direkt på inkommande matning, direkt på huvudbrytaren, och skydd mot beröring saknades.

Skarvningar av belysningskablar hade skett genom att tvinna ihop koppartrådarna och sedan tejpa. 

Utrymningsvägarna var belamrade med saker, en hel del av mycket brännbart material.

Skyddsombudet och tillika ombudsmannen Jens Hansson på bygget som sedan anmäldes. Här blandades bruk helt öppet, vilket sprider väldigt mycket damm. Inga åtgärder hade vidtagits för att begränsa spridningen.

På plats träffade de båda en elektriker. 

Han ringde sin chef när de båda skyddsombuden började ställa frågor. 

– Så då fick jag prata med honom. Jag sa till chefen att det här är inte en bra arbetsplats. Det är farligt och dammigt. Då blev chefen väldigt hotfull. Jag förstod ganska snabbt att det här var ett kriminellt företag, säger Claes Thim. 

Företaget utförde elinstallationer, men är inte auktoriserat som elföretag. 

– Vi har inget kollektivavtal med företaget, och inga medlemmar, så jag hade inget mandat att göra något mer än att prata med chefen och de anställda. 

Byggströmmen var inkopplad på inkommande matning, direkt på huvudbrytaren. Installationen var ej godkänd och skydd mot beröring saknades. Företaget som utförde elinstallationerna var ej auktoriserat. En polisanmälan har upprättats för olaga elinstallationsarbete.

Arbetarna på plats fick byta om i källaren. Här fanns inga skåp och ingen dusch eller andra möjligheter att tvätta sig. Enda stället med vatten var i toalettstolen.

Men efter besöket kontaktade Claes Thim Byggnads, och fick då veta att företaget var uppsatt på Byggnads svarta lista.

Det vill säga företag som de inte besöker, utan istället ringer polisen när man påträffar. 

– På grund av att det finns en hotbild. Jag vill inte ha en yxa i min dörr när jag kommer hem.

De båda regionala skyddsombuden anmälde bygget till Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Elsäkerhetsverket, gränspolisen och dessutom en polisanmälan om olovligt el-installationsarbete. 

Ett besök på ett bygge i Sundbyberg slutade med polisanmälan om brott mot ellagstiftningen.