Det var den 11 maj 2017 som olyckan inträffade.

I anslutning till bygget av ett parkeringshus skulle en man foga dörrkarmar till ett transformatorutrymme.

När han gick in i transformatorutrymmet fick han ström genom kroppen och ådrog sig livshotande skador samt brännskador av tredje graden.

I efterhand har skadorna gett mannen bestående funktionsnedsättningar i form av nervskador och nedsättning i känsel, smärtkänslighet och muskelfunktion.

Olyckan har även efterlämnat ärrbildning.

Mannen var anställd vid Alingsås Fogtjänst AB, medan Serneke Anläggning AB var projektledare för bygget där olyckan inträffade.

Åklagare Bo Lindgren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väljer nu att väcka åtal mot Serneke, skriver Arbetarskydd. Han menar att företaget orsakat den drabbades skador genom att ha brustit i sitt lagstadgade skyddsansvar.

Exempelvis borde de skyddsansvariga enligt åklagaren ha sett till att arbetet kunde utföras vid spänningslöshet. Alternativt borde de ha säkerställt att den anställde fått tillräcklig information om arbetets förutsättningar.

Åklagaren kräver 400 000 kronor i företagsbot, och åtalet ska bedömas av Alingsås tingsrätt.