– Om vi ska kunna förbättra vården så måste vi först veta vilka metoder vi kan använda för att diagnosticera dessa skador, förklarar Lisa Rådman, doktorand vid Örebro universitet. 

Projektet är en fortsättning på en studie som startade 2011, då Lisa Rådman undersökte vilka symptom som kan uppstå efter en mindre elolycka. Totalt deltog 523 elektriker i studien, varav 23 undersöktes fysiskt. 

– Vi undersökte deras känsel, och då märkte vi att de hade nedsatt förmåga att känna värme och kyla. Det var en ny upptäckt, det var den första studien i världen som visade på detta. 

Nu vill Lisa Rådman fortsätta sina studier genom att undersöka vilka metoder som bäst mäter nervskador efter en elolycka. Projektansvarig i det nya projektet är Magnus Thordstein vid Linköpings universitet.

Han berättar att det i Linköping finns en särskild teknik som undersöker nervsystemet: laser evoked potentials (LEP). Det, tillsammans med det kunnande som finns på universitetet, tror han är till gagn för det nya projektet.  

Lisa Rådman berättar att vid den tidigare studien framkom det att de allra flesta som deltog i studien låtit bli att uppsöka vård efter att ha varit med om en mindre elolycka. Endast en fjärdedel hade sökt läkarvård.

– Man tyckte inte att det var värt att söka vård, för man tänkte att man kanske inte skulle bli trodd. Och på vårdcentraler och sjukhus visste man inte alltid vad man skulle göra. 

Och det är just detta, bristen på standardiserade testmetoder inom vården för patienter som drabbats av icke akuta elolyckor, som Lisa Rådman hoppas att den nya studien ska kunna bidra till att lösa. 

Lisa Rådman, doktorand vid Örebro universitet.

Genom att kontakta personer som anmält skada efter en elolycka till AFA Försäkring är planen att hitta 40 personer som kan delta i projektet. De får genomgå olika undersökningar för att se om deras nerver har skadats.

I samma projekt ska även en grupp oskadade undersökas. Det handlar om sistaårselever på elprogrammet. Den senare gruppen ska sedan kunna testas igen, om de skulle råka ut för en elolycka. 

– Då får man två parallella spår för att verifiera att det är just de här skadorna som uppstår vid en eloycka, förklarar Lisa Rådman. 

Syftet med studien är att sprida kunskap till hälso- och sjukvården – och till branschen. 

– Vårdpersonal måste veta hur de ska agera efter en olycka. Men, det viktigaste handlar om att förhindra att olyckor över huvud taget sker. Att genom ökad kunskap få en säkrare arbetsmiljö ute på arbetsplatserna, säger Lisa Rådman.

Fakta

Projektet vid Region Östergötland har titeln ”Elolyckor i arbetet och dess konsekvenser: en studie om hur vi kan förbättra diagnostiseringen av symtom och skador i perifera nervsystemet efter en strömgenomgång” 

Projektet tilldelas 2 165 000 kronor från AFA Försäkring för att utvärdera fem metoder som kan användas för att diagnostisera skador på nervsystemet efter en elolycka. Data samlas in genom enkätsvar och genom mätningar av nervfunktion med de fem metoderna.

Detta sker dels i en retrospektiv studie av 40 personer som råkat ut för en olycka med el och dels i en prospektiv studie på studenter under utbildning till elektriker.

Projektet pågår till och med augusti 2022 och förväntas bidra till utvecklingen av metoder sjukvården kan använda för diagnostisering och uppföljning av skador efter en elolycka.

Kunskapen väntas genom spridning till arbetsgivare, arbetsplatser och skyddsombud öka benägenheten att rapportera elolyckor och ge bättre möjlighet att behandla drabbade.

Källa: AFA Försäkring