• Foto: Tomas Nyberg/Montage

2018 har hittills varit ett mörkt år i kraftverksbranschen. Ett flertal allvarliga olyckor har inträffat. Bara de senaste veckorna har fyra dödsolyckor skett.
– Det är dags att sätta ned foten, nu kräver vi en utredning, säger Jonas Wallin, förbundsordförande för Elektrikerförbundet

Det var efter den senaste tidens allvarliga olyckor på kraftverksidan som Jonas Wallin och Petter Johansson, ansvarig för Kraftverksavtalet, stegade in på Miljö- och energidepartementet.

– Vi ser ju att det har skett allvarliga olyckor, och dödsolyckorna har ökat markant på kraftverksidan. Det är hög tid att bli förbannad, för det görs ingenting, säger Jonas Wallin.

Minst fyra av dem som omkommit har varit anställda på entreprenadbolag, där man utförde arbete åt nät- och produktionsbolag.

LÄS ÄVEN: Öppet brev med anledning av flera elmontörers död på jobbet

Jonas Wallin berättar att i samband med att förbundet presenterade sin rapport om avregleringen av elmarknaden ”En avreglerad elmarknad – Vem får betala priset?” för några månader sedan, där budskapet är att avregleringen, de långa entreprenörskedjorna och den hårda konkurrensen vid upphandlingar har lett till en allt farligare arbetsmiljö för elektrikerna ute i fält, och en osäkerhet för samhället i stort, så så kände förbundet att de fick ett positivt bemötande från såväl ansvarig minister Ibrahim Baylan (S), som från myndigheterna.

– Men det kändes ändå inte som att de tog det på allvar. Det händer ju ingenting, utan olyckorna bara ökar.

Under besöket på Miljö- och energidepartementet förklarade Jonas Wallin och Petter Johansson att de nu vill se någon form av agerande från politikens håll. De gav departementet en vecka. Den veckan har nu passerat. Därför har förbundet tillsammans med Seko, som även de organiserar anställda i kraftbranschen, författat ett öppet brev (som du kan läsa här).

I brevet kräver Elektrikerförbundet och Seko att regeringen nu tillsätter en utredning för att föreslå en lagreglering som ”garanterar drift och underhåll som är säker för elmontörer, för elsäkerheten och för rikets säkerhet”.

LÄS ÄVEN: Flera dödsolyckor i kraftverksbranschen

De båda förbunden menar att det krävs en lagreglering som ser till att nät- och produktionsbolag är skyldiga att ha egen personal, dels för tillsyn, drift och underhåll, dels för att klara säkerheten för de som jobbar på anläggningarna.

Dessutom kräver förbunden att Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket utreder de bakomliggande organisatoriska orsakerna till att olyckorna sker i den utsträckning de gör.

– Vi kräver en utredning som inte ska slå fast att man dog av ett träd i huvudet eller ström genom kroppen, utan de bakomliggande orsakerna. Det vill säga det vi pekar på i vår rapport, ett systemfel.

Jonas Wallin riktar också kritik mot Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Han menar att myndigheterna inte samarbetar på rätt sätt.

– Vi ser att vi inte får rättvis statistik när myndigheterna inte samarbetar. För om du klättrar upp i en stolpe i dag och får en stöt så är det en fallolycka, den sorterar inte under Elsäkerhetsverket och betraktas inte som en elolycka. Vi tycker att de måste jobba ihop på ett bättre sätt.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se