Ledande montören Bosse Johansson och hans kolleger stod på sig när Bravida inte ville betala ackordssedeln för jobbet med en nybyggnation vid Södersjukhuset i Stockholm. Det slutade med en central förhandling, där de fick rätt.

– Jag var ganska säker på att vi skulle få rätt hela tiden. Det var bara en jävla process att gå igenom, säger Bosse Johansson, ledande montör och ackordsansvarig för projektet. 

Projektet var en nybyggnation vid Södersjukhuset i Stockholm. På ackordslistan fanns 43 montörer.

I januari 2018 undertecknade Bosse Johansson i egenskap av ackordsansvarig projektöverenskommelsen. Övriga undertecknare var projektledaren och projektägaren från Bravida.

I oktober samma år påbörjades arbetet. Innan jul 2018 skickade Bosse Johansson in den första ackordssedeln till ackordskontrollen. Men istället för att pengarna betalades ut kallades han in till överläggning med regionchefen – som överklagade sedeln.

I Bravidas projekthandbok står det i klartext att projektledaren är ekonomiskt ansvarig för projektet.

Bosse Johansson, ledande montör och ackordsansvarig

Regionchefen menade att de som skrivit under överenskommelsen om bygget vid Södersjukhuset för Bravidas räkning inte hade mandat att skriva under.

– Men i Bravidas projekthandbok står det i klartext att projektledaren är ekonomiskt ansvarig för projektet, säger Bosse Johansson. 

Bosse Johansson tog hjälp av Pierre Håkansson, ackordsansvarig vid VK1 på Elektrikerförbundet.

Vid den lokala förhandlingen stod regionchefen fortfarande kvar vid sin ståndpunkt: då projektledaren inte hade mandat att skriva under avtalet gällde det inte.

Ackordslaget hade inte rätt till tillägget. Inga pengar skulle betalas ut. 

Bosse Johansson

Direkt efter den lokala förhandlingen plockades Bosse Johansson bort från projektet vid Södersjukhuset. Han blev arbetsbefriad i hemmet. 

Det dröjde inte länge till dess att Bosse Johansson sökte sig bort från Bravida. Till ett nytt företag. Det gjorde även ett tiotal övriga i ackordlaget. 

– Som man bäddar får man ligga liksom, säger Bosse Johansson.

Som man bäddar får man ligga liksom.

Bosse Johansson, ledande montör och ackordsansvarig

Tvisten om ackordet fortsatte dock. I mitten av augusti skedde en central förhandling där representanter från Elektrikerförbundet, Installatörsföretagen, Bosse Johansson och regionchefen vid Bravida deltog.

Förhandlingen resulterade i att avtalet gällde. Ackordet skulle betalas ut med sin fulla storlek.

– Gubbarna blev ganska glada av beskedet, för det var ju ändå slant de ska ha, säger Bosse Johansson.

I genomsnitt var ackordet värt mellan 30 000 – 40 000 kronor för varje montör, för någon så högt som drygt 50 000 kronor. 

– Det var bara ackordet, alltså exklusive sociala avgifter, pensionsavsättningar och semesterersättning, förtydligar Bosse Johansson. 

Pengarna kommer att betalas ut vid nästa löneutbetalning. 

Parterna har ju en gemensam ackordsutbildning. Den skulle jag råda Bravida att gå. För de förstår inte terminologin i ackordet.

Bosse Johansson, ledande montör och ackordsansvarig

Har du något du skulle vilja säga till Bravida?

– Parterna har ju en gemensam ackordsutbildning. Den skulle jag råda Bravida att gå. För de förstår inte terminologin i ackordet. 

Och till andra ackordsansvariga ute på byggena?

– Se till att ha ordning på all dokumentation. Etableringsförhandlingen är väldigt, väldigt viktig. Säkerställ att man går igenom så mycket som möjligt under den, och får den underskriven. Och se till att man får rätt underskrifter, gärna både med hängslen och livrem. 

– Med facit i handen skulle man ju ha begärt delegeringsordning från vd och nedåt, säger Bosse Johansson och tillägger:

– Jag vill gärna passa på att tacka Tomas Jansson, Fredric Lundahl och Pierre Håkansson från förbundet för stöd under förhandlingarna. 

Se till att man får rätt underskrifter, gärna både med hängslen och livrem.

Bosse Johansson, ledande montör och ackordsansvarig

Ärendet gällande ombyggnationen av Södersjukhuset är inte det enda där Bravida och Elektrikerförbundet under den senaste tiden har haft en tvist gällande ackordet.

Även vid ombyggnaden av Åkershovs simhall i Stockholm har en tvist nått central förhandling. Även där vägrade regionchefen att betala ut ackordet.

Det var en sedel på totalt 350 000 kronor, på elva montörer. Också den förhandlingen ledde till att ackordsansvarige fick rätt, och att ackordet kommer att betalas ut. 

Tidningen har varit i kontakt med Bravida som har valt att inte kommentera tvisterna om ackordet på de två byggena i Stockholm.