Om inte den nya lönen betalats ut till förbundets medlemmar i hela landet, där lönerevisionen är klar, senast på fredag, den 25 augusti klockan 12.00, kommer förbundets medlemmar på Bravida i Halmstad att lägga ned arbetet.

Arbetsnedläggelsen gäller till dess att pengarna betalats ut. Att det just är Bravida Halmstad som berörs av varslet beror på att det är en av de avdelningar där man är klara med lönerevisionsförhandlingarna.

Detta gäller

Om inte hela Bravida Sverige har betalat ut de nya lönerna, där de är färdigförhandlade, enligt senaste lönerevisionen senast den 25 augusti klockan 12.00 lägger Elektrikerförbundets medlemmar på Bravida Halmstad ned arbetet. Det gäller till dess att pengarna betalats ut.

Ett dryga 40-tal medlemmar på Bravida Halmstad berörs.

Förhandlingar över hela landet

Men lokala tvisteförhandlingar har inletts, och kommer att inledas, över hela landet där Bravida inte betalar ut den framförhandlade löneökningen.

Facket vill att medlemmarna ska få ut den nya lönen direkt efter att man är överens om lönerevisionen, företaget säger att medlemmarna får vänta till septemberlönen.

– I det här konkreta fallet, i Halmstad, blev man klara med lönerevisionen den 15 juni, och då ska det ut det på juni-lönen, allra senast på juli-lönen, säger Tomas Jansson och tillägger:

– Det här är ett multinationellt bolag, de har människor som jobbar med att betala ut löner.

Tomas Jansson
Tomas Jansson.

Viktigt att få lön i tid

I de lokala förhandlingarna driver Elektrikerförbundet nu skadestånd och dröjsmålsränta. Tomas Jansson säger att det just i dessa tider är viktigt att medlemmarna får sin beslutade lön i tid.

– Vi befinner oss i dyrtider med hög inflation och våra medlemmar behöver pengar till semestern, och så håller man inne pengarna, det gör mig riktigt förbannad.

Varför är sen utbetalning av lön så viktig att ni beslutar om en indrivningsblockad?

– En av de grundläggande frågorna vi håller på med i svensk fackföreningsrörelse är att förhandla lön. Det är nummer ett, det är grunden i medlemskapet att alla ska få en lön som går att leva på. Och att man ska få den i rätt tid.

– Lönen är klar och förfallen, och enligt MBL har vi då rätt att göra en indrivningsblockad. En indrivningsblockad behöver man dock inte varsla om, men vi gör det ändå, för att visa vår goda vilja.