Att erhålla korttidsstöd från staten och samtidigt betala ut aktieutdelning har inte varit tillåtet. Under våren 2020 ansökte, och beviljades, Bravida över en miljon kronor i korttidsstöd.

Senare under året ändrade sig bolaget och betalade tillbaka stödet, vilket enligt bolagets egen information innebar en negativ resultateffekt på cirka åtta miljoner kronor.

Avböjde stöd – för att kunna dela ut vinst

Anders Eriksson berättar att det var för ungefär ett år sedan, under hösten 2020, som Elektrikerförbundet fick förhandlingsframställningar från Bravida om uppsägningar på grund av arbetsbrist på flera orter i Västsverige: Halmstad, Varberg, Falkenberg, Strömstad, Trollhättan och Uddevalla.

Totalt berördes 22 anställda av dessa uppsägningar. 

– Vid samtliga dessa förhandlingar har vi frågat om man inte kan lösa situationen på annat sätt, till exempel genom korttidspermitteringar. Men det svar vi fått, ganska öppenhjärtigt från Bravida har varit: ”nej, för vi avser att ge vinstdelning till aktieägarna, och då kan man inte använda sig utav korttidsstödet”. Vi har verkligen ifrågasatt detta, för detta känns inte okej.

– Vi har även detta protokollfört i vissa av våra förhandlingsprotokoll, att aktieutdelning är anledningen till att inte korttidspermittering har använts.

Prioriterar aktieägarna framför de anställda

Enligt bolagets pressmeddelanden beslutade Bravida i början av april 2020 att återkalla sitt beslut om aktieutdelning för 2020, på grund av covid 19-pandemin.

Detta skulle dock komma att ändras. I september samma år höll bolaget en extra bolagsstämma där det beslutades att betala tillbaka det permitteringsstöd som Bravida erhållit relaterat till pandemin.

Jag har inte hört om något annat företag som har gjort så här.

Anders Eriksson, Elektrikerna region Väst

Samtidigt beslutades att aktieutdelning ändå skulle ges för 2020.

– Jag har inte hört om något annat företag som har gjort så här, säger Anders Eriksson och fortsätter:

– Jag jobbade i över 20 år på BPA, som senare blev Bravida, och jag är förvånad över den här utvecklingen. Så som jag uppfattar det, att man prioriterar aktieägarna före de anställda.

Tidningen har sökt Bravida och lovats svar på varför bolaget valde att säga upp personal istället för att använda sig utav korttidsstödet. Strax före lunchtid på onsdagen svarade Bravida på tidningens frågor via mail.