Patrik Ericsson berättar att fack och arbetsgivare kommer att titta på omplaceringsmöjligheter. Men möjligheterna blir allt färre.

För någon månad sedan fördes förhandlingar om nedläggning av Bravida el i Södertälje och Bravida entreprenad i Upplands Väsby. De montörer som arbetade på dessa enheter omplacerades till andra enheter inom Bravida, bland annat till Sollentuna entreprenad, som nu alltså även den står inför nedläggning.

– En del är tyvärr drabbade av samma sak igen, de som omplacerades till Sollentuna, säger Patrik Ericsson.

Patrik Ericsson påminner om att det finns en problematik i Stockholm, som handlar om att kommunerna ligger så nära varandra. Varje kommun blir en turordningslista, om man inte har kommit överens om något annat. Samtidigt arbetar montörerna ofta över hela Stockholms län.

Så sent som förra sommaren beslutade Bravida att lägga ned sitt kontor i Danderyd med 64 anställda montörer. Samtidigt beslöt företaget att öppna ett nytt kontor i Sollentuna, åtta kilometer därifrån.

Företaget valde dock att inte omplacera enligt turordningsreglerna – något som ledde till kritik från facket. Nu står alltså även filialen i Sollentuna inför nedläggning.

Bravida beskriver i ett pressmeddelande hur den negativa utvecklingen i Stockholmsverksamheten resulterat i fortsatta förluster.

Men marknaden i Stockholmsområdet bedöms som fortsatt god och för att stärka Bravidas konkurrenskraft i Stockholm har ledningen fattat beslut om omstrukturering.

Det vill säga att stänga ned enheter som inte levererat det resultat som ledningen önskat.

Den dåliga lönsamheten beror inte på ökad konkurrens eller på att marknaden har försämrats, förklarade koncernchef Mattias Johansson under presentationen av den senaste delårsrapporten.

– Det är relaterat till vissa filialer inom el. Vår produktivitet är inte tillräckligt hög där. Vi planerar och genomför inte projekten tillräckligt bra. Det beror inte på yttre omständigheter utan på att vi själva presterat dåligt, sade Mattias Johansson då till tidningen Elinstallatören.

Bravida El Stockholm består av:

  • Sollentuna entreprenad (står inför nedläggning)
  • Sollentuna service
  • Upplands Väsby service
  • Kista
  • Solna service
  • Solna entreprenad
  • Södertörn